Personalia

P. Blok, artistiek directeur van het Festival aan de Werf in Utrecht, en H.A. Lockefeer, stafdirecteur van PCM Uitgevers en hoogleraarJournalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn benoemd tot lid van de Raad voor Cultuur. Zij zullen respectievelijk worden belast met de portefeuilles 'theater' en 'pers en boekenvak', die in handen waren van F.Boersma en L. van Vollenhoven.