OM en advocatuur samen op pad

DEN HAAG, 20 JUNI. Het openbaar ministerie en de Orde van Advocaten in Den Haag hebben afspraken gemaakt die het mogelijk maken dat officieren van justitie en strafadvocaten voortaan bij elkaar een korte periode in de keuken mogen kijken. De overeenkomst heeft tot doel “de toenemende verharding tussen justitie en strafadvocaten tegen te gaan. Er moet meer begrip komen voor elkaars werk”, zegt de deken van de Haagse orde jhr.mr. A.W. Beelaerts van Blokland. Hij is de initiatiefnemer van een convenant dat door hem en de Haagse hoofdofficier van justitie S. van Gend dinsdag zal worden ondertekend. Haagse advocatenkantoren zullen jaarlijks acht officieren van justitie een week laten meedraaien in de strafpraktijk. Het OM zal jaarlijks zo'n twaalf voornamelijk beginnende strafadvocaten volledige toegang verlenen op het parket.

In het convenant staan strikte afspraken om te voorkomen dat partijen misbruik kunnen maken van vertrouwelijke informatie. Het OM zegt toe dat de officieren van justitie niet binnen drie maanden na hun stage zaken in de meervoudige kamer zullen behandelen waar een advocaat optreedt van het kantoor waar ze eerder stage hebben gelopen. Voor advocaten geldt een vergelijkbare afspraak.

Beelaerts hoopt dat door deze stageregeling advocaten en officieren van justitie elkaar minder voor rotte vis zullen uitmaken. Met name in een aantal grote drugszaken stonden advocatuur en OM elkaar de afgelopen jaren naar het leven. Beelaerts noemt De Hakkelaar-zaak en de vervolging van de Amsterdamse advocaat O. Hammerstein als voorbeelden waarin de toenemende polarisatie bleek. “Civilisten hebben van oudsher begrip voor elkaar. Tussen OM en advocatuur moet dat ook kunnen.” De Amsterdamse hoofdofficier van justitie J.M. Vrakking prijst het Haagse convenant. “Een spannende strijd tussen officier en advocaat is goed maar het gaat er nu vaak wat te heftig aan toe”, aldus Vrakking. Het Haagse initiatief verdient ook volgens de Amsterdamse strafrechtspecialist, advocaat G. Meyers, alle lof. “Advocaten en officieren moeten weer vertrouwen in elkaar krijgen. Er gaat nu zoveel mis omdat partijen niet met elkaar rekening houden.”

    • Marcel Haenen