Militairen (2)

U, ik en elkeen hier te lande kunnen, stante pede, voor elken dienst den lande wettig geroepen, vanwege bevoegd gezag (Z 6 juni). Dat gebeurde in '40 en in '53. De opkomstplicht voor eerste oefening in militaire dienst is slechts opgeschort. Grondwet en militaire dienstplichtwet bleven. Medische keuring voor deze dienst wordt weg'bezuinigd'; ze leverde belangrijke statistische medische gegevens. De uitvoering van de Dienstplichtwet blijve opgeschort; maar de wet blijve (ook de keuring).

    • J. W. de Groot