Meer winst KPN ondanks concurrentie; Stijging tot 2.1 miljard

ROTTERDAM, 20 JUNI. KPN Telecom heeft in 1997 de netto winst uit vroegere monopolie-activiteiten opgevoerd met 3,7 procent tot 2,1 miljard gulden. De winststijging werd gerealiseerd ondanks de volledige liberalisering van de Nederlandse telecommunicatiemarkt met ingang van 1 juli vorig jaar.

Dat blijkt uit de zogeheten concessierapportage waarin KPN financiële gegevens versterkt over de diensten die het bedrijf wettelijk zijn opgedragen. Het betreft het aanbieden van telefoongesprekken via het vaste net (het onderdeel dat veruit het meeste gewicht in de schaal legt) telex, huurlijnen en maritieme mobiele diensten.

Buiten deze wettelijke taken leed KPN in het afgelopen jaar opnieuw verlies. Dat verlies liep terug van 249 miljoen gulden in 1996 tot 156 miljoen gulden in het afgelopen jaar. Het negatieve resultaat is een jaar geleden niet gerapporteerd, omdat Koninklijke PTT Nederland voor de afzonderlijke takken post en telecom tot voor kort wel een bedrijfsresultaat maar geen netto winst bekend maakte.

KPN schrijft het verlies toe aan een verlies op (buitenlandse) deelnemingen en hogere rentelasten. Zoals eerder gemeld bij de publicatie van de jaarcijfers heeft KPN een fors bedrag moeten afschrijven op zijn investeringen in Indonesië. Nieuwe diensten 'Chipper' en 'Het Net' waren ook verliesgevend.

Sinds 1 juli is KPN zijn laatste monopolie kwijt, het exclusieve recht op het aanbieden van nationaal telefoonverkeer via kabels in de grond. De concurrentie in het binnenlands telefoonverkeer heeft blijkens de rapportage de winst van KPN nog niet aangetast. De winststijging werd vooral gerealiseerd in het nationale telefoonverkeer want in internationaal telefoonverkeer had het bedrijf te kampen met “aanzienlijke tariefdalingen”.

Ook het bedrijfsresultaat van KPN op de activiteiten maritiem, telex, huurlijnen en vaste telefonie groeide in 1997, met 2,4 procent naar 3,59 miljard gulden. Het oude PTT Telecom realiseerde over 1997 buiten de concessie-activiteiten een negatief bedrijfsresultaat van omstreeks 93 miljoen gulden (1996: minus 50 miljoen). Behalve tot het leveren van diverse diensten is KPN Telecom wettelijk verplicht tot het onderhouden van een doelmatig telecomnet en moet het dit net ter beschikking stellen voor verkeer van concurrenten.

TNT Post Groep, de posttak van Koninklijke PTT Nederland die vanaf 29 juni een zelfstandige notering krijgt op de beurs is voorlopig verzekerd van een monopolie op een aantal activiteiten die het bedrijf wettelijk moet uitvoeren. Op deze concessie behaalde TPG in 1997 een bedrijfsresultaat van 1,02 miljard en een netto winst van 694 miljoen gulden. Daarbuiten (onder meer in expressevervoer en logistieke dienstverlening voor grote bedrijven) behaalde TPG een positief bedrijfsresultaat van ruim 300 miljoen gulden en een zeer kleine netto winst van omstreeks een half miljoen. In 1996 behaalde het toenmalige PTT Post buiten de concessie nog een negatief bedrijfsresultaat van 312 miljoen.

    • Michiel van Nieuwstadt