Jurylid in beklaagdenbank

MONTREAL, 20 JUNI. Gillian Guess begon haar avontuurtje met het Canadese rechtssysteem drie jaar geleden, als jurylid bij een moordzaak in Vancouver. Nu heeft een jury haar zelf schuldig bevonden aan belemmering van de rechtsgang wegens een verhouding die ze destijds aanknoopte met de verdachte. Haar zaak, omschreven als die van “de romantiek in de rechtszaal”, kent geen juridisch precedent in Canada, de VS of Groot-Brittannië. De beschuldiging tegen Guess luidde dat ze in 1995 uit verliefdheid op de verdachte haar mede-juryleden heeft overtuigd van zijn onschuld. De verdachte, Peter Gill, werd later vrijgesproken van een dubbele moord in het gangster-circuit.

Over de feiten van de spraakmakende zaak rond Guess bestond weinig onenigheid. De 43-jarige Canadese werd er drie jaar geleden op betrapt vanaf de jurytribune glimlachen, giechels en flirtende blikken uit te wisselen met Gill, 30. Ze ontmoetten elkaar in de rechtszaal en doken - voorafgaand aan de vrijspraak - het bed in toen Gill op borgtocht werd vrijgelaten.

Een nieuwe jury heeft gisteren bepaald dat Guess daarmee haar boekje te buiten is gegaan. Haar advocaat betoogde tevergeefs dat dat niet het geval was geweest, hoewel hij erkende dat de affaire het Canadese rechtssysteem “een slechte naam heeft bezorgd”. De verhouding mag “verwerpelijk” zijn geweest, Guess zou geen wetten of instructies van de rechter hebben overtreden.

De aanklager stelde dat ze willens en wetens de fout inging. De verdediging achtte bovendien niet bewezen dat Guess tijdens juryberaadslagingen argumenten heeft geopperd die voortkwamen uit haar intimiteit met de verdachte. Beide kampen hadden voormalige juryleden opgeroepen om te getuigen over hun geheime beraadslagingen, een juridisch unicum in Noord-Amerika. Een van hen omschreef Guess als “een vreselijk jurylid”, die vol was van zichzelf en lachte op ongepaste momenten.

Guess werd ondertussen de ster in haar eigen rechtszaak. Zes weken lang gaf ze spontane persconferenties op de stoep van de rechtbank in Vancouver. Over de zaak, over haar kledingkeuze, over haar nieuwste kapsel (“dit kleurtje heet 'onschuldig rood'.”). Ze vindt dat haar vervolging voortkomt uit seksisme en uit wraakzucht van de aanklager omdat Gill nooit is bestraft. Tijdens een afgeluisterd telefoongesprek met haar zus zei ze daarover: “Hij zou toch vrijuit zijn gegaan voor die toestand.”

Guess, tweemaal gescheiden en moeder van twee kinderen, kan maximaal tien jaar cel krijgen, nu ze schuldig is bevonden. Gill, haar ex, zal nu weer voor de rechter moeten verschijnen.

    • Frank Kuin