In de knip en tussen de oren; Zelfkennis doet geldzaken floreren

Geld zit niet alleen in de knip, maar ook tussen de oren. Inzicht in de eigen psyche is, volgens de organisatoren van spirituele geldcursussen, onontbeerlijk voor financiële tevredenheid en succes.

Er is meer tussen hemel en aarde....., ook wat betreft geld. Of misschien juíst wat betreft geld? Dat laatste vinden Keesjan Deelstra en Gerald Gans. Sinds een jaar organiseert dit duo 'spirituele geldcursussen'. Die kreet neigt naar een contradictio in terminis. “Toch is dat absoluut niet zo”, werpt Deelstra tegen. Iemands verhouding tot geld is volgens hem een directe afspiegeling van zijn geestelijke gesteldheid. En omgekeerd, zo meent het cursusleidersduo, is inzicht in je psyche onontbeerlijk voor financiële tevredenheid en succes. Dat zit zo, verduidelijkt Deelstra. “Iedereen denkt wel dat hij rijk wil worden, maar in de praktijk is het niet de oplossing voor alle problemen. Mensen die ineens een grote geldprijs winnen, raken zelfs vaak totaal in verwarring. Soms zijn ze hun fortuin al na een jaar weer kwijt.” Om dat soort missers te voorkomen laten Deelstra en Gans hun cursusdeelnemers een Moneygame spelen dat inzicht geeft in hun financiële overtuigingen en doelen. En kennis daarvan, zo belooft de cursusfolder, maakt je tot meester van je geldpatronen.

Een breed scala aan motieven brengt mensen ertoe zich voor de Moneyclass of de Moneymasterclass - zo heten de cursussen - in te schrijven. Sommigen zijn ontevreden over hun inkomen; anderen over de forse hoeveelheid tijd die het verdienen vergt. Weer anderen willen een nieuwe weg inslaan, maar weten niet hoe of durven niet. Ook de verkoop van een eigen bedrijf kan iemand in een gat doen vallen. “Ex-directeuren willen soms wel stil gaan leven, maar kunnen niet ophouden”, legt Deelstra uit. “Dit soort problemen ontstaan doordat mensen onbewust allerlei belemmerende overtuigingen koesteren.” Als voorbeelden noemt hij ideeën als: 'Het leven is zwaar', 'Als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje' of 'Als ik maar eenmaal veel geld bezit, ben ik veilig'. Deelstra: “Die ideeën bepalen hoe je de wereld ziet en daardoor bevestigen ze zichzelf steeds. Elke keer weer denk je bijvoorbeeld: 'Zie je wel, ik krijg toch nooit promotie, en ik krijg toch altijd te weinig betaald' of 'Zonder geld is de wereld onveilig.”

Het Moneygame, dat de cursisten met echt geld spelen, moet hun onbewuste financiële overtuigingen aan het licht brengen. Net als in het echte leven bepaalt ieder zelf met hoeveel inzet hij speelt. Het mag een dubbeltje zijn of een kwartje, maar ook vijfentwintig of tweehonderdvijftig gulden. Via diverse psychologische spelrondes circuleert het ingezette geld onder de deelnemers. Soms vragen ze elkaar vergoedingen, maar soms ook mogen cursisten van anderen stelen.

Aan het einde van het spel zijn - ook net als in het echt - enkelen (relatief) heel rijk, en anderen straatarm. Volgens Deelstra laat het Moneygame “scherp zien hoe je naar de wereld kijkt en hoe je je lot zelf in handen hebt.”

Na de ontdekking van onbewuste overtuigingen 'werken' de cursisten aan de helderheid van hun financiële doelen. “Heel vaak weten mensen niet wat ze willen”, weet Deelstra uit de praktijk. Als regel één voor financieel meesterschap noemt hij “iets doen wat echt bij je past”. Deelstra: “Voor de één is dat geld verdienen door veel uren te maken, terwijl een ander veel liever aandelen of anderen voor zich laat werken.”

Uitgangspunt van spiritueel geldmeesterschap is dat iedereen andere wensen met geld heeft. Voor de een staat geld voor vrijheid en veiligheid; een ander geeft het plezier of juist zorgen. “Maar als je je einddoel eenmaal hebt gekozen”, is Deelstra's overtuiging, “dan bepaalt de weg daarheen zich als vanzelf.” Informatie: ICN tel: (020) 62 34 942

Negen financiële types

Hoewel in Nederland nog ongewoon, is de link tussen geld en psychologie in de Verenigde Staten sinds jaren gelegd. Neem financieel psychologe Kathleen Gurney, bestuurslid van de Amerikaanse Financial Psychology Corporation. Al sinds 1981 bestudeert ze financieel gedrag.

Uit haar onderzoek concludeert ze dat de mens naast een fysieke, emotionele en sociale persoonlijkheid, ook een financiële persoonlijkheid bezit. Inzicht daarin is voor haar dé sleutel tot financieel succes. “Want als je niet weet wat je van geld wilt”, zo schrijft ze, “zul je je financiële doelen nooit bereiken. En als je je sterke geld-eigenschappen niet kent, kun je ze niet gebruiken. Als je tenslotte weigert belemmerende geldgewoontes te veranderen, blijft je financiële situatie zoals die nu is.” Ze onderscheidt negen soorten financiële stijlen. 1 Safety player: Een soort 'Jan modaal' die beleggingsrisico's mijdt, ook als hem dat veel kan opleveren. 2 Entrepreneur: De doelgerichte workaholic die wil uitblinken. Zijn inkomen is fors en hij geniet van de macht en status die dat hem brengt. Beleggen doet hij liefst in aandelen. 3 Optimist: Dit vaak gepensioneerde zorgeloze type is niet (meer) erg geïnteresseerd in vermogensgroei en belastingtrucs. Hij geniet gewoon. 4 Hunter: De intelligente harde werker met gebrek aan zelfvertrouwen (vaak hoogopgeleide vrouwen). Zelfinzicht kan bij dit type tot grote financiële vooruitgang leiden. 5 Achiever: De goed opgeleide getrouwde huisje-boompje-beestje-bezitter. Sterk gericht op bescherming van zijn bezit. 6 Perfectionist: De angsthaas met een tunnel-blik en gebrekkig zelfvertrouwen. Komt qua beleggen vaak tot niets omdat hij aan elke investering minpunten ontdekt. 7 Producer: Deze hardwerkende, maar desondanks weinig verdienende strever raakt gefrustreerd omdat hij niet begrijpt hoe het geld-systeem werkt. Bijspijkeren van financiële kennis kan hem veel opleveren. 8 High roller: Voor deze creatieve, extroverte en hardwerkende statuszoeker is geld identiek aan macht. Hij prefereert daarom grote risico's boven financiële saaiheid. 9 Money master: 'Succes door vastberadenheid', luidt het credo van deze meester van het geld. Trefzeker en voldaan komt hij tot grote rijkdom.

    • Erica Verdegaal