een verkeersboete

Verkeersboetes zijn in andere Europese landen soms beduidend hoger dan in Nederland. Zo kost een snelheidsovertreding in Frankrijk en Zweden minimaal 200 gulden, terwijl dit in Nederland maar 50 gulden is. Het maximumbedrag voor een snelheidsboete kan in Engeland oplopen tot ruim 8.000 gulden tegenover 330 gulden in Nederland. Voor andere verkeersmisdrijven gelden vaak nog hogere boetes.

Wie in het buitenland wordt aangehouden in verband met een lichte verkeersovertreding, krijgt net als in Nederland ter plekke een schikking aangeboden.

Deze kan in veel gevallen contant worden betaald aan de politie. In Luxemburg en in België is dat zelfs verplicht. In België wordt ook Nederlands geld of een eurocheque geaccepteerd (maar geen creditcard!). In Engeland is het juist verboden boetes te betalen aan de politie. Men dient daar te betalen door het boetebedrag over te schrijven naar de rechtbank. In Zweden moet het bedrag van de boete binnen twee à drie weken worden gestort op een postkantoor. Parkeerbonnen kunnen in Frankrijk worden betaald met speciale zegels, die te koop zijn bij een 'Bureau de Tabac'. De zegels moeten op de bon worden geplakt, die vervolgens wordt teruggestuurd naar de politie. Wie binnen drie dagen betaalt, krijgt 30 procent 'korting.' In Spanje geldt een 'korting'van 20 procent. Ook in Italië levert snel betalen voordeel op. Wie de boete binnen 60 dagen voldoet, wordt slechts belast met het minimumtarief dat voor de gepleegde overtreding geldt.

Na betaling van een schikking vindt in het algemeen geen verdere strafvervolging plaats. In sommige landen kunnen buitenlanders ook zwaardere overtredingen door middel van een schikking direct afkopen. In Frankrijk en Duitsland is dat niet het geval. Daar wordt de hoogte van de boete overgelaten aan de beoordeling van de rechter. Als garantie voor de betaling van de boete vordert men van de buitenlandse overtreder een waarborgsom, die later met de definitieve boete wordt verrekend. Ook buitenlanders die weigeren de voorgestelde schikking te betalen, moeten in veel gevallen een waarborgsom betalen. Daarna wordt proces-verbaal opgemaakt en volgt een gerechtelijke procedure. Soms wordt de overtreding niet beoordeeld door de rechter, maar door een officier van justitie. In veel landen wordt men ook beboet als men een verkeersongeval heeft veroorzaakt. Meestal moet men dan, in afwachting van de rechtszaak, eveneens een waarborgsom betalen. In Hongarije en Turkije moet men na een ongeval soms direct voor de rechter verschijnen. Wie in Tsjechië (al dan niet door schuld) een zwaar verkeersongeval met letsel (of dood) veroorzaakt, riskeert (langdurige) gevangenisstraf. Buitenlanders die weigeren een waarborgsom te betalen, lopen kans op inbeslagname van hun auto, tijdelijke hechtenis of een onmiddellijk rijverbod. Zo'n rijverbod geldt alleen voor het land waarin het wordt opgelegd. Momenteel wordt op Europees niveau onderzocht of het haalbaar is het rijverbod ook in andere landen te laten gelden. Probleem hierbij is dat de verkeerswetgeving in Europa sterk verschilt. Zo hanteren de Scandinavische landen veel strengere normen voor het rijden onder invloed.

Buitenlanders lopen daar sneller de kans hun rijbevoegdheid te verliezen dan in andere landen. De Nederlandse ANWB is geen voorstander van een Europees rijverbod, zolang de verkeerswetgeving niet overal is gelijkgetrokken.

De methodes om snelheidsovertreders op te sporen, verschillen nauwelijks. Zo worden snelheidsmetingen ook in het buitenland verricht met een radar. De politie achterhaalt het adres van snelheidsovertreders, ook buitenlanders, aan de hand van het kenteken. Zij krijgen de boete thuisgestuurd. In sommige gevallen int de Nederlandse politie de in het buitenland opgelegde boete. De Procureur Generaal van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch verstuurt bijvoorbeeld de acceptgiro's voor België.

In België staan overigens zware straffen op het bezit van een radardetector. Treft de politie zo'n apparaat aan in de auto, dan hangt de eigenaar een gevangenisstraf boven het hoofd, een hoge boete (maximaal 200.000 Belgische francs, ofwel 10.925 gulden) of onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

In veel landen is het inmiddels verboden tijdens het autorijden te telefoneren. Dit geldt in Denemarken, Hongarije, maar ook in Italië, het mobiele-telefoonland bij uitstek! Alleen een mobiele telefoon met 'hands free-bediening, waarmee men zonder de handen van het stuur te nemen kan telefoneren, is toegestaan.

Binnen Europa lopen de verkeersregels soms ver uiteen. Zo geldt in België het rijden door oranje licht als een zware verkeersovertreding. Wie op heterdaad wordt betrapt, dient onmiddellijk 8.000 Belgische francs (zo'n 435 gulden) te betalen.

In Luxemburg is het rijden op een busbaan zeer streng verboden. In Spanje wordt verwacht dat men altijd zijn verzekeringsdocumenten bij zich heeft. Wie de verzekeringspapieren en groene kaart niet kan tonen, krijgt een hoge boete, variërend van 100.000 pesetas (1.328 gulden) tot 500.000 pesetas (6.638 gulden). In sommige landen, zoals Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Slowakije is men verplicht een tolvignet te kopen. Op het niet-voeren van een tolvignet, staat in Tsjechië eeen boete tot 5.000 kronen (310 gulden). De termijn waarna een boete verjaard is en niet meer geind kan worden, varieert per land en per overtreding. Deze termijnen worden echter als onderbroken beschouwd als de veroordeelde persoon in het buitenland (in dit geval Nederland) verblijft. Tijdens deze onderbreking verjaart de boete (of straf) dus niet.

    • Claudia Kammer