De Boer schort alle nucleaire transporten op

DEN HAAG, 20 JUNI. Minister De Boer (VROM) verbiedt het vervoer van Nederlands kernafval naar opwerkingsfabrieken in het Britse Sellafield en het Franse La Hague totdat extra maatregelen zijn genomen om die transporten beter te controleren.

Dat schrijft de minister in een brief die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Boer scherpt de controles op de transporten nu aan. Ze wil dat de Inspectie Milieuhygiëne voortaan bij alle transporten van en naar Frankrijk en Engeland zelf metingen gaat verrichten. Bij een verhoging van de radioactiviteit kan dan direct worden ingegrepen. Bovendien laat de minister in de nieuwe transportvergunningen een meldingsplicht opnemen voor de gevallen dat een verhoogde straling wordt geconstateerd.

De maatregelen komen na berichten over vaten met Nederlands kernafval waarbij een te hoge straling is gemeten. De fracties van PvdA en GroenLinks eisten eerder deze week dat de transporten van containers met nucleair afval direct werden stopgezet.

Volgens de minister blijkt uit informatie van Franse en Britse autoriteiten dat in 1993 bij één vat uit Borssele en in 1995 bij twee vaten uit Dodewaard inderdaad een verhoging van de radioactiviteit is geconstateerd.Volgens De Boer hebben de kerncentrales in Borssele en Dodewaard haar onvoldoende geïnformeerd over besmette vaten bij de transporten van nucleair materiaal. Zij beschouwt dat als “een ernstig gebrek”. De minister verplicht daarom de kerncentrales om voortaan elk geval waarin een te hoge straling wordt gemeten onmiddellijk te rapporteren aan het ministerie van VROM.

De minister belooft de Tweede Kamer jaarlijks een overzicht te sturen van incidenten. Bovendien wil zij met haar Franse, Belgische en Engelse collega's afspraken maken over het rapporteren van onregelmatigheden.

Naar aanleiding van de gegevens uit Engeland en Frankrijk heeft De Boer de kerncentrales in Borssele en Dodewaard een lijst laten opstellen van alle gevallen in de afgelopen tien jaar waarin een verhoogde straling is gemeten. In Borssele zijn tien gevallen bekend waarbij een hogere radioactiviteit werd gemeten dan is toegestaan. Dat betreft volgens de minister tien procent van de containers die uit Frankrijk zijn teruggekomen. In Dodewaard gaat het om twee gevallen.

Ondanks de verhoogde straling is er volgens de minister in geen enkel geval sprake geweest van een gevaar voor de volksgezondheid.