Afsluitingstoets

Als docent op een categoriaal gymnasium houd ik een beetje overzicht over wie op onze school welke afsluitingstoets basisvorming afneemt. Het tromgeroffel waarmee deze toetsen werden geïntroduceerd is inmiddels verstomd. Alle secundaire schooltypen - van individueel beroepsonderwijs tot en met gymnasium - zouden ter afsluiting en ijking van hun 'onderbouw' voor elk vak dezelfde toetsen afnemen. Van dit ideaal staat inmiddels niet veel meer overeind. Het invoeringsproces van de toetsen bestaat uit een reeks van foute inschattingen vooraf en noodgedwongen aanpassingen tijdens.

Al dat werk mag nu op school zelf in plaats van bij het Cito de papierbak in. 'Welnee', zegt een woordvoerder van staatssecretaris Netelenbos als reactie in NRC Handelsblad van 9 juni, “de cijfers voor de toetsen kunnen gewoon meetellen voor het schoolrapport.” Soortgelijke laconieke reacties komen nu dus ook uit 'het veld'. Scholen 'vergeten' scoreformulieren in te dienen, sturen gefantaseerde resultaten op of gebruiken de toetsen als lollige invulling van de laatste lesdag.

Afschaffen dus maar? Nee. Het idee is goed, de uitvoering niet. Maak voor alle schooltypen voor elk gegeven vak dezelfde toets, laat daarin de moeilijkheidsgraad in vragen opklimmen en verbind aan een landelijk vooraf vastliggende normering een consequentie. Dan kan iedere leerling op zijn niveau dezelfde toets doen en heb je inderdaad een ijking met smoel.

    • Et Meijvogel