Woorden

Dat mooie boek:

Toen zij het gelezen had

Was zij ontroostbaar.

Een wolk des spade regens

En de kwakkelen van de zee

Wie weet nog wat dat betekent?

    • Rudy Kousbroek