Wijers wil niet terug in volgend kabinet

DEN HAAG, 19 JUNI. Minister Wijers (Economische Zaken) heeft deze week zijn partij laten weten niet te willen terugkeren in een volgend kabinet. D66 heeft de afgelopen dagen vergeefse pogingen gedaan hem deze beslissing uit het hoofd te praten.

Dat is vernomen op het departement van Economische Zaken. De partij wil niets over de zaak kwijt, volgens de fractiewoordvoerster omdat de kabinetsformatie nog niet het stadium heeft bereikt waarin over ministersposten gesproken gaat worden.

Wijers had al tijdens de verkiezingscampagne ernstige twijfels geuit over zijn beschikbaarheid voor een volgend kabinet. Omwille van de kansen van zijn - zwaar verliezende - partij had hij echter openlijk nog geen conclusies over zijn eventuele terugkeer getrokken.

Wijers gold als een populaire minister. Bovendien vormde hij een belangrijke stabiliserende factor in het paarse kabinet. Premier Kok en minister van Financiën Zalm wilden hem graag terughebben in het nieuwe kabinet. Eerder weigerde Wijers, eveneens ondanks zware druk uit de partij, het lijsttrekkerschap van D66.

Wijers heeft steeds de vrees uitgesproken dat D66 niet zo'n belangrijke rol in het kabinet zal kunnen spelen als in de afgelopen parlementaire periode. “Als wij in een kabinet zouden zitten waar D66 niet bepalend is voor de meerderheid, zitten we in een zwakke positie”, zei Wijers in april tegen de Volkskrant. Inmiddels is dat het geval: VVD en PvdA hebben samen getalsmatig een meerderheid in de Tweede Kamer. Ook zou Wijers bang zijn dat Paars II niet zo'n succes wordt als het eerste paarse kabinet. Bovendien is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. De minister zou terug willen naar het bedrijfsleven. Voor zijn komst naar Den Haag was Wijers managing partner van het internationaal opererende organisatie-advieskantoor Horringa & De Koning.

Onduidelijk is nog of D66 het departement van Economische Zaken zal kunnen of willen behouden. Minister Jorritsma (VVD, Verkeer en Waterstaat) heeft ook grote belangstelling voor de post getoond. Bovendien staat de positie van Economische Zaken zelf ter discussie. De PvdA wil het departement graag samenvoegen met dat van Landbouw.

Een andere vertrekkende minister van D66-huize, Sorgdrager (Justitie), heeft de partij onlangs laten weten de politiek niet helemaal vaarwel te willen zeggen. Zij heeft belangstelling voor een senaatszetel.