Open Brief

“Op het tv-scherm is de mediawereld vol glamour, maar erachter schuilt een harde zakenwereld vol competitie en jaloezie.” Het is een wijsheid uit de pen van Freddy Thyes, een van de Luxemburgse grondleggers van commerciële televisie in Nederland en jarenlang directievoorzitter van RTL4.

In het Hilversumse vakblad Broadcast Magazine schreef Thyes een 'open brief' aan Pieter Porsius, de man die nu bij de Holland Media Groep, waar RTL4 deel van uitmaakt, de scepter zwaait en een grootscheepse sanering doorvoert.

Het is een curieus epistel waarmee Thyes zijn latere opvolger een hart onder de riem wil steken. Maar hij doet dat met aansprekingen als “Arme Pieter!. Je probeert een stevige basis neer te zetten en ligt tegelijkertijd binnen én buiten onder vuur.” Thyes voelt zich verwant met Porsius. Hij had “tijdens strategische vergaderingen (...) precies dezelfde doelen gedefinieerd.”

Oppervlakkig gezien is er wel enige gelijkenis tussen beide heren. Waar Porsius in de clinch ligt met de directie van Endemol omdat hij probeert zijn programmakosten in te dammen, kreeg Thyes in zijn tijd bijna slaande ruzie met Joop van den Ende.

De RTL-directeur had het gewaagd een kostbaar ballet uit de show van Ron Brandsteder te schrappen.

Porsius mag echter hopen dat de vergelijking niet doorgetrokken kan worden. Thyes raakte vorig jaar in opspraak toen hij betrokken bleek te zijn bij de zogenaamde 'Teleworld-affaire'. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan belangenverstrengeling. Thyes werkte op dat moment bij SBS en legde zijn functie neer. Misschien had de oud-directeur zijn brief aan Porsius toch beter gewoon op de post kunnen doen.

    • Jaco Alberts