Minimumloon ook in Engeland

LONDEN, 19 JUNI. Groot-Brittannië, één van de weinige landen in de geïndustrialiseerde wereld waar de lonen volledig vrij zijn, introduceert in april volgend jaar het minimumloon. Met die maatregel lost de Labourregering een verkiezingsbelofte in. Maar de hoogte van het minimumloon, met name voor jongeren, blijft achter bij de aanbevelingen die de zogeheten Low Pay Commission, een groep van werkgevers, vakbondsvertegenwoordigers en academici, had gedaan.

Bijna twee miljoen Britten profiteren van de ingreep. Gemiddeld gaan ze er dertig procent in loon op vooruit. Ze vormen negen procent van het Britse arbeidsleger. Tachtig procent is vrouw.

De laatste weken heeft zich binnen het kabinet een hevige strijd afgespeeld over het advies van de werkgroep. Minister van handel en industrie, Margaret Beckett, wilde de aanbevelingen van de commissie volledig overnemen. Minister van Financiën Gordon Brown heeft zich daartegen van meet af aan verzet, daarbij gesteund door premier Blair. Het koningskoppel vreesde dat het jeugdwerkgelegenheidsbeleid zou worden geschaad als het minimum-jeugdloon te hoog vastgesteld zou worden. Ook waarschuwde de premier in een brief aan de voorzitter van de Low Pay Commission dat een te hoog minimumloon voor jonge werknemer “kan leiden tot een verlies van banen op dit kritieke punt in de economische cyclus.”

Het minimumloon voor volwassen werknemers wordt 3,60 pond per uur, conform het advies van de werkgroep, maar wordt in april van het jaar 2000 niet automatisch verhoogd tot 3,70 pond per uur, zoals de commissie had voorgesteld. Het minimum-jeugdloon valt met drie pond twintig pence lager uit dan de commissie bepleit had en geldt alleen voor werknemers die jonger dan 22 en ouder dan 17 zijn.

De grootste Britse werkgeversorganisatie, de Confederation of British Industry, toonde zich verheugd over het regeringsbesluit om het minimum-jeugdloon lager vast te stellen dan de Low Pay Commission had voorgesteld. De hoogte van het minimumloon voor volwassenen noemde secretaris-generaal Adair Turner “net binnen de grenzen van wat voor het bedrijfsleven nog acceptabel is.” Hij zei geen grote nadelige gevolgen voor inflatie of werkgelegenheid te voorzien. De vakorganisaties reageerden van welwillend tot teleurgesteld. John Edmonds, vakbondsleider van de GMB, noemde de hoogte van het jeugdloon “een slag in het gezicht van jonge mensen”.

    • Dick Wittenberg