Meer 10-plussen bij eindexamens

ROTTERDAM, 19 JUNI. Niet Michel Portier uit Ede, maar Annemieke Hendricks uit Drachten heeft vooralsnog het hoogste cijfer gehaald voor het VWO-eindexamen wiskunde-A.

De leerlinge van de christelijke scholengemeenschap Liudger kreeg na de ophoging een 10,3 op haar lijst. Portier behaalde een 10,1. Ook op het Esdal College in Emmen hebben twee kandidaten een 10,1 gehaald voor het examen, dat door veel leerlingen zeer lastig werd gevonden. Meer dan 1.700 kandidaten hadden geklaagd over de moeilijkheidsgraad. De commissie die gaat over de normering van de examens besloot alle cijfers met 0,4 punt te verhogen.