Korea's willen samen herdenken

SEOUL, 19 JUNI. Zuid-Korea heeft “in principe” een Noord-Koreaanse uitnodiging aanvaard om op 14 en 15 augustus gezamenlijk het einde van de Japanse kolonisatie te vieren.

Noord-Korea wil van de onafhankelijkheidsdag “een groot festival voor nationale verzoening, eenheid en hereniging” maken, waaraan alle Koreanen kunnen deelnemen, zo staat in de uitnodiging. Het feest zou moeten plaatshebben in Panmunjon, in de gedemilitariseerde zone. (AFP)