Fictie; pas verschenen; vertaald

Marguerite Yourcenar: Herinneringen van Hadrianus. Vert. Jenny Tuin, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 329 blz. ƒ 65,-

In de vorm van een lange brief van de oude keizer Hadrianus aan de nog jonge Marcus Aurelius beschrijft Marguerite Yourcenar (1903-1987) het leven van de Romeinen in de tweede eeuw na Chr. Kort voor haar dood in 1997 voltooide Jenny Tuin deze nieuwe vertaling van Mémoires d'Hadrien (1951).