Fictie; pas verschenen; poezie

De 100 beste gedichten van 1997 gekozen door T. van Deel. Stichting VSB Poëzieprijs/De Arbeiderspers, 136 blz. ƒ 19,90

'Ik zou de poëzie willen populariseren zonder haar ingewikkeldheid op te geven' zei Herman de Coninck als juryvoorzitter van de VSB Poëzieprijs in het voorwoord van de eerste editie van de honderd beste gedichten. In de traditie van de vorig jaar overleden De Coninck koos Tom van Deel, de huidige juryvoorzitter, gedichten van onder anderen Kees Ouwens, J.A. Deelder en Co Woudsma.