Fatsoen

Onder de titel 'Het fatsoen ligt aan flarden' publiceerde Renate Dorrestein onlangs een kritische beschouwing over de tv-programma's van Paul de Leeuw. In het CS van 12 juni constateert Theo van Gogh dat ik Dorrestein in haar kritiek zou zijn bijgevallen.

Dit is niet het geval. Ik heb nergens iets gezegd of geschreven over het verhaal van Dorrestein en hoewel ik het een belangwekkend stuk vond, ben ik het niet met haar eens. Desgevraagd heb ik een verslaggever van deze krant geantwoord dat ik mijzelf niet zie optreden in een programma als dat van Paul de Leeuw. Maar dat was vóór de de publicatie van Dorrestein verscheen. En het lijkt me overigens mijn goed recht. Van Gogh schrijft over dat laatste: “Optreden bij De Leeuw is een kwestie van uitgenodigd worden, trouwens.” Die opmerking berijp ik niet. Maar misschien legt Van Gogh dat nog eens uit.

    • H.M. van den Brink