Concessie kerkruzie

GENÈVE, 19 JUNI. De Lutherse kerk heeft deze week in Genève een rapport gepubliceerd dat een einde moet maken aan een bijna 500 jaar oud theologisch geschil met de rooms-katholieke kerk.

Het negentien pagina's tellende document handelt over een principieel verschil van mening tussen beide kerken over verlossing. Volgens de Lutherse kerk is verlossing een gift van God, de katholieke kerk stelt dat mensen verlossing met 'goede werken' ook kunnen verdienen. Het is de theologische uitleg van een debat dat ooit handelde over de uit de hand gelopen praktijk van de zogeheten aflaten, die gelovigen konden 'kopen' om vergeving te krijgen van hun zonden. In de 95 stellingen die Luther in 1517 op de kerkdeuren van Wittenberg spijkerde, ageerde hij fel tegen de aflatenpraktijk.

De Lutherse wereldfederatie (LWF) heeft het document het afgelopen jaar voorgelegd aan alle 124 kerken, verdeeld over 69 landen, die tot de federatie behoren. De federatie verklaarde dat “er enkele verschillen van mening blijven bestaan”, maar dat die onvoldoende zijn om de veroordelingen uit het verleden te rechtvaardigen. Christian Krause, voorzitter van de LWF, sprak de hoop uit dat het Vaticaan, dat het document nu bestudeert, “in dezelfde geest” zou reageren als de Lutherse kerken hebben gedaan. (Reuters)