Boekenprijs

Maandag begint de volgende fase in de strijd om de 'vaste boekenprijs' in Nederland. De advocaten van de Free Record Shop en de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (KVB) moeten dan hun pleidooien wisselen in de bodemprocedure die de platenketen van Hans van Breukhoven na een verloren kort geding drie jaar geleden heeft aangespannen.

De KVB vermoedt dat de Free Record Shop daarbij gebruik gaat maken van een 92 pagina's tellende lijst met bezwaren tegen de prijsbinding die euro-commissaris Van Miert eind april heeft ingediend. Volgens de KVB is de interventie van Van Miert grotendeels mosterd na de maaltijd. Zijn kritiek richt zich onder meer tegen de vaste prijs voor importboeken, die per 1 juni juist is afgeschaft. Voor boeken op de binnenlandse markt geldt nog wel een vaste prijs. Die prijsbinding is niet het resultaat van een wet maar van een reeks onderlinge afspraken binnen de boekenbranche, die ondanks het Europese mededigingsbeleid tot 2005 bij wijze van uitzondering van kracht mogen blijven. In nagenoeg alle landen hebben boeken een vastgestelde prijs. Alleen in Groot-Britannië is enige jaren geleden marktwerking geïntroduceerd.

    • Arjen Fortuin