Bloed eten

Volgens Maarten 't Hart, vorige week in het CS (12-6), in zijn altijd interessante column over de Bijbel, met de titel Het nulde gebod, mag je als christen geen bloedworst eten. Want in het begin van Genesis zou namelijk staan: 'gij zult geen bloed eten' en wordt er door hem verwezen naar Genesis 9 vers 8 en 9 (in mijn bijbel echter in vers 3 en 4).

Het gaat hierbij om de interpretatie van het verbod: 'Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten'. Dit slaat echter niet op het strenge verbod - voor Israëlieten - om bloed te nuttigen, waarvoor inderdaad veelvuldig in de Pentateuch wordt gewaarschuwd, maar op het verbod om vlees, zowel als bloed van een nog levend dier te eten, zoals in de Talmoed wordt verklaard. Dit voorschrift behoort tot een van de zgn. zeven Noachidische wetten die voor de gehele mensheid gelden en die daarom al vóór de wetgeving op de Sinai worden vermeld.

Daarnaast is het voor joden überhaupt verboden om bloed te gebruiken; dit moet men zoals van 't Hart opmerkt laten weglopen c.q. met aarde bedekken. Overigens wat het verbod van het eten van vet betreft gaat het hier alleen om het vet dat de ingewanden en organen in de buikholte bedekt. Al het andere vet is wel geoorloofd.

Tenslotte nog een opmerking over de oproep die in Ezechiël 39:19 gedaan wordt om het vlees en bloed van verslagen helden en vorsten te eten, resp. te drinken. Dit verzoek is niet tot mensen gericht, maar tot de vogels en wilde dieren die in vers 17 daartoe door de profeet moeten worden uitgenodigd. Dus bloed van vijanden blijft ook in dit apocalyptische deel van de bijbel voor mensen verboden.

    • M.I. Berendsen