Santenkraam

Zoals velen die, ongeacht het onderwerp, iets over de Bijlmer schrijven, begint ook F. Weeda (NRC Handelsblad, 15 juni) met het gebruikelijke onjuiste sfeerbeeld van de Bijlmermeer en dus van de situatie van de Santenkraam in de wijk.

De Santenkraam ligt niet ingeklemd tussen anonieme galerijflats en grimmige parkeergarages in de G-buurt waar niemand vrijwillig zou willen wonen, maar in de G-buurt in Geerdinkhof, een wijk met eengezins(koop)woningen en naast een wooncomplex voor ouderen. Gescheiden door een hoge autoweg liggen in de nabijheid Grunder en Grubbehoeve maar ook liggen er zeer dichtbij de school de aantrekkelijke koopflats Groenhoven en Gouden Leeuw. Een aantrekkelijke woonwijk waar ik al 28 jaar woon.

De omgeving waar de leerlingen van de Santenkraam vandaan kunnen komen is dus lang niet zo somber en zeker niet zo 'zwart' als gesuggereerd wordt. Het duidelijkste bewijs levert de naast de Santenkraam gelegen Openbare Bijlmer Montessorischool, waar de kinderen een duidelijker afspiegeling van de omgeving van de school vormen. Dat de Santenkraam een 'achterstandsschool' en een 'duiventil' is voor leerlingen uit sociaal-zwakke gezinnen met ouders die niet of nauwelijks betrokken zijn bij de school van hun kinderen, vindt zijn oorzaak niet in de wijk waarin de school ligt maar in de uitstraling die de school in het verleden heeft opgebouwd. De school bestaat al meer dan 20 jaar en zit al vier jaar op het landelijk gemiddelde. De kwaliteit en de uitstraling van een school werd en wordt vooral bepaald door de kwaliteit van het schoolteam. Vandaar dat er ook in de Bijlmermeer verschillen in kwaliteit en uitstraling van scholen bestaan. Als de Santenkraam zijn kwaliteit de laatste jaren heeft weten te verbeteren, is dat duidelijk de verdienste van het team. Zeker als de populatie rond de school waar de leerlingen vandaan komen niet structureel is veranderd.

    • Leendert van Dis
    • Amsterdam Z.O