Rosmalen boos op Heineken

ROSMALEN, 18 JUNI. Onder een groot deel van de 30.000 inwoners van het twee jaar geleden bij Den Bosch gevoegde Rosmalen heerst grote onvrede. Die heeft zulke vormen aangenomen dat er een serieuze poging wordt gedaan de zelfstandigheid te heroveren.

Aanleiding is het feit dat de bierbrouwer Heineken het bestond om het traditionele grastennistoernooi dat nu aan de gang is en dat altijd de toevoeging 'Rosmalen' droeg, nu de toevoeging ”s-Hertogenbosch' te geven. De nieuwe benaming werd al vlug overgenomen, onder meer in sommige media. Toen de woordvoerder van Heineken zich ook nog eens laatdunkend uitliet over “een handjevol Rosmalenaren of hoe ik die mensen ook moet noemen”, was volgens H. Van Dinther van de inmiddels opgerichte vereniging 'Zuinig met Rosmalen' de maat vol. Volgens hem zijn er op een oproep om kaarten te sturen aan Heineken ruim vierduizend reacties gekomen, en enkele honderden Rosmalenaren hebben zich spontaan als lid van de vereniging aangemeld.

De samenvoeging met Den Bosch, aldus Van Dinther, heeft Rosmalen alleen maar “narigheid” opgeleverd. “De subsidies zijn fors teruggebracht, de onroerendezaakbelasting is stevig verhoogd en de lokale radio-omroep is verdwenen. Verder is het onderhoud van de wegen en het verlenen van vergunningen onaanvaardbaar traag en geeft de uitgave van bouwkavels aan Rosmalenaren weinig perspectief.”

De fractie Rosmalens Belang, die bij de verkiezingen kort na de samenvoeging tien van de veertig zetels haalde in de Bossche gemeenteraad, is volgens Van Dinther “te weinig zichtbaar” als het gaat om de behartiging van de belangen van Rosmalen. Bij de jongste verkiezingen behaalde de partij zes zetels.