Patrick Kluivert (2)

Het valt op dat de pers zich tamelijk opportunistisch bezighoudt met 'het incident Kluivert' en dat zelfs mede gebruikt als excuus voor het magere resultaat van het Nederlands elftal tot nu toe.

De vraag is waarom dat incident niet in de vereiste proportie wordt gebracht, in de proportie van een man die in het maatschappelijk leven tot twee maal heeft blijk gegeven zichzelf niet te kunnen beheersen.

Daarover is veel gezegd en geschreven en het is begrijpelijk dat terwille van de enorme belangen die voetbal thans in de wereld vertegenwoordigt, deze karaktertrek van een der hoofdrolspelers buiten beschouwing werd gehouden.

In de eerste de beste wedstrijd waar hij voor een uniek wereldforum optreedt, verspeelt deze speler alle hem met pijn verleende krediet. Hij lijkt zich bewust van de ramp die hij over zichzelf en over zijn teamgenoten heeft afgeroepen.

Al blijft het nodig te onthouden dat zijn zogenaamde ondoordachtheid bij de schermutseling hem niet verhinderde om te zien dat de scheidsrechter 'even niet oplette'.

Een sportman van dat niveau, met deze achtergrond behoort de vereiste consequenties te trekken en de terugreis te aanvaarden.

    • H.G. Pellikaan