Kabinet wil invoering Koppelingswet niet uitstellen tot na 1 juli

DEN HAAG, 18 JUNI. Het kabinet houdt vast aan invoering van de Koppelingswet per 1 juli. De wet beoogt illegalen uit te sluiten van collectieve voorzieningen, zoals het ziekenfonds. Gemeenten die met uitvoeringsproblemen kampen, zullen echter meer tijd krijgen om deze problemen op te lossen.

Staatssecretaris Schmitz (Justitie) heeft dit vanochtend in de Tweede Kamer gezegd. De Koppelingswet moet illegaal verblijf tegengaan. De overheid koppelt daartoe computerbestanden van onder meer het bevolkingsregister, de vreemdelingenpolitie en de sociale dienst aan elkaar.

De vier grote steden en de vereniging van directeuren van sociale diensten, Divosa, lieten eind vorige maand weten dat invoering van de koppelingswet op 1 juli technisch onhaalbaar was. Honderden vreemdelingen, die wel recht hebben op een uitkering, zouden deze ineens verliezen. Het gaat om mensen die in afwachting van een hernieuwde uitspraak over een verblijfsvergunning, alvast een uitkering van hun gemeente ontvangen. Schmitz wil enkele gemeenten een overbruggingsregeling bieden. Zij kunnen de mensen dan gedurende enkele maanden nog een uitkering geven, zonder een strafkorting van het ministerie van Sociale Zaken te krijgen. Schmitz onderstreepte dat het gaat om 'oude gevallen', illegalen die al een uitkering hebben. De koppelingswet geldt wel direct voor illegalen die vanaf 1 juli een uitkering aanvragen.

De zogenoemde witte illegalen-regeling kwam vanochtend ook ter sprake. Illegalen konden een verblijfsvergunning krijgen, als ze gedurende zes aaneengesloten jaren wit hadden gewerkt. Deze regeling liep op 1 januari af. D66 en CDA onderstreepten vanochtend dat Schmitz op humanitaire gronden tóch een verblijfsvergunning kan verlenen, als een illegaal bijvoorbeeld net een paar maanden te kort komt. Schmitz zei “alleen in hele grote uitzonderingen” op dergelijke gronden een vergunning te verlenen. Ze onderstreepte dat uitstel “nieuwe, schrijnende grensgevallen” oplevert.

De Koppelingswet kent een slepende geschiedenis. De Tweede Kamer nam de wet in oktober 1996 aan; invoering van de wet in de zomer van 1997 werd uitgesteld. De Eerste Kamer nam de wet uiteindelijk in maart van dit jaar aan. Twee maanden later protesteerden nog 130 advocaten en belangenorganisaties voor illegalen tegen de Koppelingswet.