INTERNET

www.minjust.nl Veel informatie van het ministerie van Justitie over het asielzoekersbeleid. Inclusief pagina's van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers alsmede een factsheet 'vreemdelingenbeleid in Nederland'. Ook in het Engels.

www.minbuza.nl Informatie van Buitenlandse Zaken over het Nederlandse buitenlandbeleid. Adressen van organisaties, consulaten en ambassades.

www.zeelandnet.nl/azcburgh Site van het AZC Burgh-Haamstede. Met regelgeving en verhalen van asielzoekers. Tevens een gastvrijheidstest en een kookrubriek met recepten uit o.a. Iran en Angola.

wwww.unhcr.ch Veel informatie en laatste nieuws van de United Nations High Commissioner for Refugees over vluchtelingen in de gehele wereld. Tevens documentaires met geluid en foto's.

www.worldaccess.nl/ ~xmariores/asi.htm Uitgebreide beschrijvingen door de organisatie Vreemdelingenland van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Informatie over procedures is per e-mail op te vragen in verscheidene talen.

www.iom.ch Veel nieuws en achtergrondinformatie van de Internationale Organisatie voor Migratie over migratie wereldwijd.

www.vada.nl Site van VADA (voor allochtonen, door allochtonen). Onderscheidt zich door groot aantal links naar (belangen)organisaties voor asielzoekers en overige allochtonen.

home.wxs.nl/~xvluwerk Uitgebreide site van Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn. Informatie over o.a. de Vluchtelingendag 1998 (4 juli in Apeldoorn) en veel links.

www.postbus51.nl Het informatieloket van de overheid. Inclusief de brochure 'het vreemdelingenbeleid kent zijn grenzen'.

www.inburgernet.nl Ter bevordering van inburgering. Met uitgebreide begrippenlijst, nieuws, discussie en een agenda.

www.hrw.org Site van de Human Rights Watch. Houdt nauwkeurig de schendingen van de rechten van de mens in de gaten.

www.ocprinsenbos.com Site van opvang- en onderzoekscentrum Prinsenbos. Nieuws, discussie, foto's.