INFORMATIE

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Heeft afdelingen in diverse regio's. Geeft informatie over regelgeving en beleid. Hoofdkantoor: Schedeldoekshaven 101, 2511 EM Den Haag. Postadres: Postbus 30125, 2500 GC Den Haag, (070) 3 70 31 24 of 3 70 31 44.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Is door het ministerie van Justitie belast met de opvang van asielzoekers. Postbus 3002, 2288 ME Rijswijk, (070) 3 07 15 00.

Stichting de Opbouw Instelling voor hulpverlening aan minderjarigen, asielzoekers en vluchtelingen in het bijzonder. Postbus 13021, 3507 LA Utrecht, (030) 2 51 60 16.

VluchtelingenWerk Nederland Biedt vluchtelingen opvang en rechtsbescherming en geeft publieksvoorlichting. Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam, (020) 3 46 72 00 of (020) 3 46 72 50 (helpdesk).

Stichting voor Vluchteling-studenten UAF Geeft financiële steun aan onderwijs voor politieke vluchtelingen. Postbus 14300, 3508 SK Utrecht, (030) 2 52 08 35.

Federatie voor Vluchtelingen Organisaties in Nederland (VON) Overkoepelend orgaan van diverse vluchtelingenverenigingen die meestal zijn ingedeeld naar land van herkomst. Merelstraat 2 bis, 3514 CN Utrecht, (030) 2 71 45 05.

Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Organiseert internationale werkkampen voor vrijwilligers, onder andere in asielzoekerscentra en vluchtelingenkampen. Marius van Bouwdijk, Bastiaansestraat 56, 1054 SP Amsterdam, (020) 6 89 27 60