Herindeling gemeenten in Utrecht

UTRECHT, 18 JUNI. De gemeente Vleuten-De Meern (18.000 inwoners) wordt samengevoegd met de stad Utrecht. Harmelen komt bij Woerden en de gemeente Maartensdijk wordt opgesplitst over Maarssen en De Bilt. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten van Utrecht heeft gisteravond na vijf uur vergaderen ingestemd met de herindelingsvoorstellen van Gedeputeerde Staten.

De plannen moeten nog worden goedgekeurd door het parlement. Aanvankelijk had GS een ingrijpender herindeling van de provincie voorgesteld, waarbij het aantal gemeenten van 35 naar 25 zou worden teruggebracht. Omdat daartegen veel verzet rees, besloot GS de ingreep te beperken tot de omgeving van de stad Utrecht. Een herindeling was daar gewenst, nadat de plannen voor een stadsprovincie in 1996 waren gesneuveld. Annexatie van Vleuten-De Meern wordt nodig geacht om de centrumpositie van de stad te versterken. De bouw van 30.000 woningen tot 2015 in Leidsche Rijn op het grondgebied van beide gemeenten, kan volgens de provincie beter onder één gemeentebestuur worden gerealiseerd.

Tegelijkertijd wil de provincie de gemeenten rond Utrecht versterken, zodat deze beter tegenspel kunnen bieden aan de stad. Maartensdijk ondernam een poging om met delen van haar buren een Noorderparkgemeente te vormen, als een groene buffer tussen Hilversum en Utrecht. Harmelen probeerde het vermeende onheil vergeefs af te wenden met een 'strategisch gebiedsperspectief'. Vorige maand besliste staatssecretaris A. van de Vondervoort evenwel dat er voldoende overleg was gepleegd. De Utrechtse Staten hebben ook bescheiden grenscorrecties tussen de stad Utrecht en de gemeenten Nieuwegein en Maarssen goedgekeurd. Ook dit heeft uitbreiding van de stad tot gevolg, maar hierover hoeft het parlement geen besluit meer te nemen, omdat grenscorrecties de bevoegdheid van de provincie zijn.