Geen nieuwe opleiding voor leraren

DEN HAAG, 18 JUNI. De opleiding voor leraren op de middelbare school wordt voorlopig niet vernieuwd.

Een meerderheid van VVD, CDA en D66 in de Tweede Kamer wijst het plan af van minister Ritzen (Onderwijs) om leraren vanaf 1 augustus 1999 op te leiden voor meerdere vakken tegelijk. De partijen spraken vanmorgen van een “ongekookt” en “onverhoeds” plan dat de kwaliteit van docenten ondergraaft. Bovendien willen ze niet dat ze zitten opgescheept met “een dictaat” voor nieuwe lerarenopleidingen zolang de basisvorming, het nieuwe lesprogramma voor de laagste klassen op de middelbare school, niet is geëvalueerd. Die evaluatie staat voor 1999 op het programma. Ritzen stelde nadrukkelijk dat vernieuwing van de lerarenopleiding in de ogen van het kabinet hoognodig is. Zo is sinds de jaren tachtig het aantal studenten op de lerarenopleidingen gehalveerd terwijl er vanaf 2004 een lerarentekort is voorspeld. Daarnaast kiest de helft van het aantal afgestudeerde leraren een ander beroep. Ook werd in het overleg duidelijk dat er voor de vernieuwing geen extra geld is.