Eerst vertrek politietroepen; Albanezen: geen overleg met Serviërs

PRIŠTINA, 18 JUNI. De Albanezen van Kosovo zullen niet onderhandelen met het Servische bewind zolang de Servische veiligheidstroepen hun geweld voortzetten en zich niet uit Kosovo hebben teruggetrokken.

Dat zei gisteren Fehmi Agani, leider van het team van Kosovo-Albanese onderhandelaars, naar aanleiding van de toezeggingen die de Joegoslavische president Miloševic dinsdag in Moskou deed. Miloševic beloofde daar onder andere een dialoog met de Albanezen, een stopzetting van het geweld tegen burgers en de ongehinderde terugkeer van vluchtelingen. Hij weigerde echter de speciale Servische veiligheidstroepen uit Kosovo terug te trekken, zoals de internationale gemeenschap van hem heeft geëist.

Volgens Agani bevatten de toezeggingen van Miloševic “niets nieuws”. “Het gaat er niet om of er overleg met de Albanezen plaatsvindt, maar om de omstandigheden waarin het moet plaatsvinden”, zo zei hij, daaraan toevoegend dat niet is voldaan aan de eis dat de Servische veiligheidstroepen uit Kosovo moeten verdwijnen.

Bij nieuwe geweldsacties in Kosovo kwamen gisteren zeker dertien mensen om het leven. Servische troepen schoten in het grensgebied met Albanië tien Albanese “infiltranten” dood. Bij verspreide aanslagen van het Kosovo Bevrijdingsleger elders in Kosovo werden een soldaat van het Joegoslavische leger, een Servische politieman en een Servische burger gedood.

Albanië heeft de Serviërs er gisteren van beschuldigd aan de grens een Albanese staatsburger te hebben doodgeschoten die zich op Albanees grondgebied bevond. Vanaf de Servische kant van de grens werd volgens Tirana het vuur geopend op twee mannen op muilezels, van wie er een werd gedood. De Serviërs zouden ook hebben geschoten op een patrouille van de Albanese grenspolitie die het lichaam van het slachtoffer wilde bergen.

In Montenegro - dat met Servië samen de Joegoslavische federatie vormt - wekt het Servische beleid in Kosovo steeds meer ongenoegen. Het parlement van Montenegro eiste gisteren in een resolutie van president Miloševic dat hij ingaat op de eisen van de internationale gemeenschasp. Zijn beleid in Kosovo werd veroordeeld als “strijdig met de principes van de Verenigde Naties en de conventie voor de rechten van de mens” en als “een directe bedreiging van de vrede en de veiligheid op de Balkan. Bovendien eiste het parlement dat alle Montenegrijnse soldaten die in Kosovo zijn gelegerd, naar kazernes op Montenegrijns gebied worden overgeplaatst. (AFP, Reuters)