Een 10,1 voor wiskunde-examen

EDE, 18 JUNI. Een eindexamenkandidaat van het Pallas Athene College in Ede heeft een 10,1 gehaald voor het centraal schriftelijk eindexamen wiskunde-A.

VWO-leerling Michel Portier haalde eigenlijk een 9,7, maar kwam boven de 10 uit toen de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) besloot alle kandidaten een bonus van 0,4 punt te geven omdat het examen te moeilijk was.

Meer dan zeventienhonderd leerlingen beklaagde zich over de moeilijkheidsgraad van het examen bij het LAKS, het Landelijk Aktie Komité Scholieren. Voor Portier daarentegen vormde het examen geen enkel probleem.

“Het was een eitje. Ik was binnen anderhalf uur klaar. Ik heb van verschillende klasgenoten gehoord dat zij het ook niet zo moeilijk vonden”, aldus de 'tien-plusser'.

Zijn wiskundeleraar, M. van den Akker, beaamt dat het examen door de hele klas goed gemaakt is. “Gemiddeld heeft de klas een 7,4 gehaald. Dat maak je niet vaak mee. Toen ik de examens aan het nakijken was, geloofde ik het eerst niet. Later werd ik door de tweede corrector gebeld met de vraag of de leerlingen het examen samen met de leraar hadden gemaakt.”

Volgens Van den Akker ligt het landelijk gemiddelde van het examen wiskunde-A gewoonlijk rond de 6,2. Dit jaar is er echter gemiddeld een 5,8 gehaald. De CEVO heeft daarom besloten de cijfers met 0,4 te verhogen.

Het eindexamen wiskunde-A is niet het enige examen waarvan de norm werd aangepast. De CEVO kende in totaal voor dertien vakken extra punten toe, hetzij omdat het niveau te hoog was, hetzij omdat een gedeelte van de vragen niet klopte. Het LAKS zegt 'redelijk tevreden' te zijn over de definitieve normering.

Omdat Portier voor zijn schoolonderzoeken wiskunde-A gemiddeld een acht haalde, komt zijn eindcijfer voor het vak uit op negen. Van den Akker: “We hebben nog geluk dat hij voor zijn schoolonderzoeken geen 8,9 heeft gehaald, anders hadden we de onderwijsinspectie moeten bellen.” De 10,1 zal wel apart worden vermeld op het diploma.

Van den Akker vindt zijn pupil een echte bèta-leerling. Voor wiskunde-B en scheikunde haalde hij een acht, voor natuurkunde, biologie, Nederlands en Engels een zeven. De keuze voor de studie informatica aan de Rijksuniversiteit Utrecht is dan ook geen verwonderlijke.

Op dit moment heeft Portier een vakantiebaantje bij een Edes transportbedrijf. Aan werken is hij echter door alle media-aandacht nog nauwelijks toegekomen. “Mijn baas vindt het tot nu toe nog niet zo erg. Maar morgen moet het afgelopen zijn.”