Content geeft voor 70 miljoen aandelen uit

Uitzendketen Content denkt met de uitgifte van nieuwe aandelen ongeveer 70 miljoen gulden op te halen. Dat geld heeft het bedrijf nodig om de eerder aangekondigde overnames van ASA Studenten Uitzendbureau en het veel kleinere BCR te betalen.

Content geeft een miljoen nieuwe aandelen uit, waarvan de koers deze week iets onder de 70 gulden schommelde. Daarmee wordt het aantal uitstaande aandelen met 19,2 procent vergroot. De inschrijving op de nieuwe aandelen is van 23 tot 25 juni.