Belasting pakt rijke ouderen in buitenland aan

DEN HAAG, 18 JUNI. Rijke gepensioneerden die na 1995 hun vermogen om fiscale redenen hebben overgeheveld naar het buitenland kunnen alsnog rekenen op een forse belastingaanslag.

Dat liet een woordvoerder van staatssecretaris Vermeend (Financiën) gisteren weten na een uitspraak in kort geding over pensioenvlucht, waarbij het rijk in het gelijk werd gesteld. Anticiperend op de uitspraak had de staatssecretaris begin juni aan alle belastinginspecteurs opdracht gegeven pensioenvermogens die met een truc naar het buitenland worden overgeheveld tegen zestig procent te belasten, het hoogst mogelijke tarief.

Sinds 1995, toen Vermeend een aanscherping van de fiscale wetgeving aankondigde, zijn veel Nederlandse ondernemers die hier een pensioen hadden opgebouwd op het moment van de uitkering van dat pensioen naar het buitenland vertrokken. Daardoor viste de fiscus achter het net. De premies voor zo'n pensioen zijn namelijk aftrekbaar van de belasting, waar tegenover staat dat het pensioen fiscaal wordt belast wanneer het wordt uitgekeerd. Op dat moment zat de ontvanger dus vaak al in het buitenland.

Veel vermogen is de afgelopen jaren 'fiscaal geëmigreerd' naar België, hoewel er geen exacte cijfers beschikbaar zijn. De Belgische belastingdienst heeft Nederland alle medewerking toegezegd bij het onderzoek. De samenwerking is mogelijk door een aanpassing van het belastingverdrag tussen Nederland en België. Een belastingverdrag moet voorkomen dat mensen in twee landen belasting betalen. De Nederlandse fiscus zou “honderden miljoenen guldens” aan extra inkomsten kunnen incasseren, zo verwacht een direct betrokkene bij het onderzoek. Het gaat om het grootste onderzoek naar belastingvlucht dat ooit is gehouden.

De in 1995 aangekondigde wetgeving is nu een jaar van kracht. De zogenoemde directeur-grootaandeelhouder (dga) betaalt sindsdien belasting wanneer hij emigreert. Het kort geding tegen het ministerie van Financiën was aangespannen door vijf dga's die in België wonen. De meeste mensen die een pensioen hebben opgebouwd laten het geld jaarlijks uitbetalen. De meer vermogende gepensioneerden proberen via een zogenoemde afkoop soms in één keer over hun pensioenvermogen te beschikken.

Dit laatste is in Nederland fiscaal zeer ongunstig. Pensioenverzekeraars hebben daarom een truc bedacht waarbij het pensioenkapitaal wordt overgenomen door een pensioenfonds. Dit fonds brengt het kapitaal vervolgens onder bij een dochter in het buitenland, meestal België. De naar het buitenland vetrokken cliënt kan daar vervolgens het pensioen afkopen tegen een veel gunstiger tarief.

De Nederlandse belastingdienst heeft bij deze constructie het nakijken. De premie is wel fiscaal afgetrokken, terwijl het pensioen niet wordt belast. In de regel laat de Belgische fiscus dergelijk in het buitenland opgebouwd pensioenkapitaal ongemoeid, of belast met een tarief van maximaal 16 procent.