Architectuurinstituut

Peter Struycken verweet het Nederlands Architectuurinstituut onlangs verminking van zijn lichtinstallatie in de arcade van het instituut (NRC Handelsblad, 12 juni). De 22 pilaren van de galerij, die om de tien minuten door een andere kleur licht worden beschenen, zijn in het kader van de expositie South African Seasons beschilderd met felgekleurde figuren.

Het instituut antwoordde dat het Struycken van tevoren had moeten inlichten en dat de 'street art' van tijdelijke aard is. Na sluiting van de expositie wordt deze weer verwijderd.

Dit conflict vestigt de aandacht op de al jarenlange problematische buitenruimte van het NAi. Het instituut wilde met de Zuidafrikaanse 'street art' juist meer contact krijgen met de stad. De buitenruimte van het NAi nodigt het grote publiek niet echt uit tot een bezoek. De grote vijver maakt een intens treurige indruk. Het grote grasveld aan de oostkant van het instituut ziet er nogal armoedig uit. En ook de overgang naar het museumpark waar de ruimte leegloopt in de richting van het Dijkzigtziekenhuis, is zeer onbevredigend. Alleen 's avonds, wanneer de installatie van Struycken functioneert, is de arcade een kleurrijke aanwinst voor de stad.

De huidige directeur, mevr. Feireiss, is erin geslaagd het instituut de laatste jaren te vitaliseren via een interessant programma van tentoonstellingen en activiteiten. Wat er binnenin het instituut gebeurt is echter aan de buitenkant nauwelijks te zien. Het gebouw van het NAi zelf vervult natuurlijk ook een voorbeeldfunctie op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Er valt van alles te bedenken voor een publieksaantrekkelijke invulling van de buitenruimte van het NAi. Een beeldengalerij van historisch interessante architecten, een markt voor kunst- en architectuurboeken, een speaker's corner voor architectuur op zondagmiddag, of een architectonisch uitdagende speeltuin volgens een ontwerp van, waarom ook niet, Aldo van Eijck. Hij begon destijds als architect met 730 speelplaatsen en speeltuinen in Amsterdam.

    • Guus Enning