Zalm: Meer toezicht op verzekeraars

DEN HAAG, 17 JUNI. De Verzekeringskamer krijgt meer bevoegdheden om beter toezicht te kunnen houden op het reilen en zeilen van de verzekeraars. Maar tegelijkertijd mag het verscherpte toezicht niet ontaarden in een markt waarin de spelers meer en meer bekneld raken door de regelgeving.

Dat stelt minister Zalm van Financiën in de memorie van toelichting op zijn wetsvoorstel verzekeringsbedrijf die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zijn plannen zijn voor een deel gebaseerd op de conclusies die werden getrokken na de zaak rond Vie-d'Or.

Daarbij luidde de slotsom dat aan een verscherping van het toezicht grenzen zitten. De bewindsman onderstreepte nogmaals dat Nederland de zaak niet kan beoordelen door uitsluitend naar de eigen thuismarkt te kijken. De Nederlandse verzekeringsbranche opereert immers in een open Europese markt.

Daar is in toenemende mate sprake van meer concurrentie. Een strenger toezicht mag niet tot gevolg hebben dat de Nederlandse verzekeringsmarkt zijn dynamiek verliest en daaroor te duur en te weinig innovatief zou worden. “Verzekeraars moeten niet worden afgeschrikt om te zoeken naar nieuwe producten, nieuwe beleggingsvormen en andere innovaties.”

Zalm wil voorkomen dat de Nederlandse verzekeringsmarkt praktisch wordt afgesloten voor verzekeraars, die met nieuwe ideeën komen. Hij schrijft in zijn wetsvoortsel evenwel mogelijkheden te zien die de uitvoering van het toezicht vergemakkelijken en verbeteren.

De minister wil de Verzekeringskamer onder meer de bevoegdheid geven bestuurders te weigeren en aanwijzingen te geven aan verzekeraars. Ook krijgt de toezichthouder een bezwaarrecht tegen de accountant die de jaarrekening van de verzekeraar controleert. (ANP)