Westen reageert kritisch; Beloften van Miloševic 'onvoldoende'

WASHINGTON / PRIŠTINA, 17 JUNI. De toezeggingen van de Joegoslavische leider Slobodan Miloševic over de crisis in Kosovo zijn “een stap in de goede richting”, maar ze komen niet tegemoet aan de belangrijkste eisen van de internationale gemeenschap.

Dat is in de diverse Westerse hoofdsteden gezegd naar aanleiding van de beloften die Miloševic gisteren in Moskou deed in een gesprek met president Jeltsin. Zijn toezegging een dialoog aan te gaan met de leiders van de Albanezen in Kosovo en zijn verzekering dat de vluchtelingen ongehinderd naar Kosovo mogen terugkeren zijn begroet. Maar ministers en diplomaten tekenen aan dat aan de belangrijkste eis van de internationale gemeenschap - de aftocht van de Servische veiligheidstroepen uit Kosovo - niet is voldaan.

De Amerikaanse president Clinton liet zich gisteren in een acht minuten durend telefoongesprek door Jeltsin zelf voorlichten over de resultaten van diens overleg met Miloševic. Clintons woordvoerder zei naderhand dat “de uitkomst van de ontmoeting ons in de juiste richting brengt”. Maar, zo tekende hij aan, “de aftocht van de veiligheidstroepen [uit Kosovo] is essentieel”.

Minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright liet zich in een bijeenkomst van een Senaatscommissie in dezelfde zin uit. Volgens haar heeft Miloševic niet voldaan aan “de belangrijkste eisen” van de internationale Contactgroep voor ex-Joegoslavië, met name die over de stopzetting van de onderdrukking en de aftocht van troepen uit Kosovo. Het gevolg, zo zei Albright tot de senatoren, is dat “alle opties op tafel liggen” - inclusief de militaire - als de Serviërs niet ophouden met hun onderdrukking en hun etnische zuiveringen in Kosovo.

De Franse president Chirac zei dat de belofte van Miloševic om met de Albanezen te gaan praten “op zich geen voldoende garantie vormt” en dat hij “zijn brute gedrag” in Kosovo moet veranderen.

In Kosovo zelf gaat de etnische zuivering onverminderd voort. Gisteren maakten Albanese vluchtelingen in Noord-Albanië melding van een aanval met helikopters op een kamp dat zij in de heuvels hadden ingericht. Twee legerhelikopters openden het vuur op het kamp en doodden twee mensen. Vervolgens werden er handgranaten op het kamp gegooid en verschenen er Servische militairen, die de vluchtelingen verjoegen en het kamp in brand staken.

In Kosovo hebben vertegenwoordigers van de Albanezen de beloften van Miloševic als “zonder betekenis” van de hand gewezen. De woordvoerder van het Kosovo Bevrijdingsleger (UÇK), Jakup Krasniqi, zei op de Albanese televisie dat een dialoog met Belgrado alleen kan plaatsvinden onder internationale bemiddeling en pas kan beginnen na de aftocht van de veiligheidstroepen uit Kosovo. Het vraaggesprek met Krasniqi kon met de satelliet in Kosovo worden ontvangen.

Het in Kosovo verschijnende Albaneestalige blad Bujku was vernietigend in zijn kritiek. “In Moskou ontbrak alleen Radovan Karadzic. Miloševic heeft zijn demagogie voortgezet. De wereld heeft nog niet genoeg moorden en etnische zuivering gezien.” Fehmi Agani, een prominente Kosovo-Albanese politicus, zei dat “het niet gaat om een dialoog met de Albanezen, maar om de omstandigheden waarin die wordt gehouden”. (Reuters, AFP, AP)