Vluchtelingenwerk betaalt vervalste reisdocumenten

DEN HAAG, 17 JUNI. Vluchtelingenwerk Apeldoorn heeft zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten door geld ter beschikking te stellen voor de aanschaf van valse paspoorten aan asielzoekers die in het kader van gezinshereniging van Noord-Irak naar Nederland zijn gekomen. Justitie zal Vluchtelingenwerk echter niet vervolgen wegens de bijzondere omstandigheden in Noord-Irak.

Dit heeft woordvoerster Sonja Dietze van het openbaar ministerie in Zutphen vanochtend desgevraagd meegedeeld. Het openbaar ministerie heeft de zaak tegen Vluchtelingenwerk “voorwaardelijk geseponeerd”. De opgelegde proeftijd is twee jaar. Als het OM Vluchtelingenwerk op nieuwe betalingen betrapt zal het onmiddellijk tot vervolging over gaan, aldus de woordvoerster.

Vluchtelingenwerk Nederland, de moederorganisatie van Vluchtelingenwerk Apeldoorn, is hierover allerminst tevreden. Vluchtelingenwerk had het liefst gehad dat justitie tot vervolging was over gegaan, aldus bestuurslid Nol Vermolen, zodat de rechter een principe-uitspraak zou kunnen doen. “We blijven er naar streven om mensen op legale papieren naar Nederland te halen, maar humanitaire nood gaat voor. We kunnen niet beloven dat we nooit meer geld ter beschikking zullen stellen voor de aanschaf van invalide documenten.”

Vluchtelingenwerk overweegt nu een klacht in te dienen bij het gerechtshof om het OM alsnog te dwingen vervolging in te stellen.

Het onderzoek van het OM in Zutphen spitste zich toe op de reispapieren van een aantal vrouwen van Iraakse asielzoekers. In het kader van gezinshereniging hadden zij van de Nederlandse overheid toestemming gekregen om naar Nederland te komen om zich hier bij hun echtgenoten te voegen. De vrouwen zijn op valse reispapieren vanuit Noord-Irak via Ankara naar Nederland gekomen, zo bleek uit het justitieel onderzoek. Deze waren aangeschaft met geld van Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn.

Het ministerie van Justitie was ook destijds op de hoogte van het feit dat het voor vluchtelingen en hun familie vrijwel onmogelijk is om in Noord-Irak aan legale reispapieren te komen. Justitie had bovendien de vrouwen zèlf toestemming gegeven om naar Nederland te komen. Dit alles was voor het openbaar ministerie aanleiding om niet tot vervolging over te gaan. Maar het openbaar ministerie blijft de handelwijze van Vluchtelingenwerk afwijzen, aldus Dietze.

    • Geert van Asbeck