Telfort rekent op groter verlies

ROTTERDAM, 17 JUNI. Het telecommunicatiebedrijf Telfort (een combinatie van de Nederlandse Spoorwegen en British Telecom) voorziet dit jaar een verlies van 485 miljoen gulden. In het afgelopen jaar bedroeg het verlies nog 158 miljoen.

Dat heeft algemeen directeur K. van der Meulen van Telfort vanmorgen bevestigd. Volgens Van der Meulen verloopt de ontwikkeling van de financiële resultaten “zoals gepland”.

Telfort zal volgens Van der Meulen de komende jaren drie tot drieëneenhalf miljard gulden investeren in de Nederlandse telecommunicatiemarkt. Daarvan is 590 miljoen gulden besteed bij de veiling van licenties voor de aanleg van een netwerk voor mobiele telefonie. Dit bedrag wordt over twintig jaar afgeschreven. Van der Meulen verwacht dat het restant van de investeringen verdeeld zal worden in een bedrag van 1,5 miljard gulden in telefonie via lijnen in de grond en een gelijk bedrag in mobiele telefonie. Telfort verwacht in 2002 bij een omzet van 1,73 miljard gulden voor het eerst uit de verliezen te zijn. De omzet in 1997 bedroeg 185 miljoen gulden.

Tot eind maart heeft Telfort 558 miljoen gulden in Telfort geïnvesteerd. In het lopende boekjaar 1998/99 komt daar een bedrag van 538 miljoen gulden bovenop. Volgens de nieuwe telecommunicatiewet die eerder dit jaar door de Tweede Kamer is aanvaard, moeten Enertel (overgenomen door Worldport) en Telfort als houders van een vaste licentie een eigen netwerk bouwen dat elk punt in Nederland binnen een straal van vijf kilometer via een vast net bereikbaar maakt.

De voorkeurspositie van beide licentiehouders is op de huidige geliberaliseerde markt echter onduidelijk, omdat ook veel andere aanbieders een landelijk netwerk kunnen bouwen.

Volgens Van der Meulen moeten de verplichtingen van Telfort op dit terrein niet al te nauw genomen worden. “Het zou niet fair zijn van ons te eisen dat elk plekje in elk weiland binnen een straal van vijf kilometer voor ons netwerk bereikbaar moet zijn”, zegt hij. “Ik verwacht bovendien dat we met onze mobiele licentie een net kunnen realiseren dat nadert aan een complete landelijke dekking.”