Rembrandt en bezems op hoorzitting Senaat VS

WASHINGTON, 17 JUNI. De Amerikaanse kunsthistorica Cynthia P. Schneider, die door president Clinton is voorgedragen als de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, is gisteren gehoord door een ondercommissie van de Senaat die haar benoeming moet goedkeuren. Er bleken gisteren geen belangrijke politieke bezwaren tegen Schneider te bestaan.

De beoogde ambassadeur noemde Nederland “een land dat ik bijna als mijn tweede thuis beschouw”. Als Rembrandt-kenner heeft ze Nederland vaak bezocht. Bovendien, zo zei Schneider gisteren, heeft ze de Nederlandse cultuur leren kennen door haar studie van de kunst uit de Gouden Eeuw. “Natuurlijk is Nederland in de afgelopen driehonderd jaar veranderd, maar er zijn ideeën en waarden die nog voortleven.” Als voorbeeld noemde ze, half schertsend, het financiële succes van een Nederlands bedrijf dat een nieuw type bezem heeft ontwikkeld.

De Democratische senator Joseph Biden uit Delaware vroeg Schneider bezorgd om bij aankomst op haar post meteen te peilen wat Nederland van plan is met de defensiebegroting en hoe Den Haag staat tegenover de nog te formuleren nieuwe strategische doctrine van de NAVO.

De Republikein Gordon Smith (Oregon) vroeg Schneider of ze wel doordrongen was van de bezorgdheid die in het Congres bestaat over de plannen voor een permanent internationaal gerechtshof voor oorlogsmisdadigers. Schneider hield zich over deze politiek gevoelige kwestie op de vlakte onder verwijzing naar de onderhandelingen die hierover momenteel in Rome plaatshebben. Wel zei ze dat “de Nederlanders hopen dat het hof in Den Haag gevestigd wordt”. (Gisteren bleek in Rome dat dit ook het geval zal zijn - red.)

Het zag er gisteren niet naar uit dat de benoeming van Schneider op politieke moeilijkheden zal stuiten. Slechts drie senatoren waren aanwezig bij de zitting, waar ook vier andere kandidaat-ambassadeurs aan de tand werden gevoeld. De meeste vragen aan Schneider waren bepaald welwillend. Zo wilde senator Smith weten wat haar favoriete Rembrandt is. Dat bleek het late zelfportret uit de National Gallery in Washington te zijn.

De ervaren buitenland-specialist en Europa-kenner Biden wekte de indruk Nederland niet helemaal trefzeker te kunnen plaatsen. Tot twee keer toe versprak hij zich en had hij het over the Dutch, die anders dan the Netherlands en andere Europese landen, economisch zoveel succes hebben. Als hij the Dutch noemde, keek hij Schneider aan, had hij het over the Netherlands dan richtte hij zich tot de beoogde nieuwe ambassadeur voor België, die naast haar zat.

Als Schneiders benoeming wordt goedgekeurd door de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, waar de subcommissie voor Europese Zaken die gisteren bijeen was een onderdeel van is, dan moet de voltallige Senaat er nog over stemmen. Schneider en haar man Thomas hebben als fondsenwervers een belangrijke rol gespeeld in de verkiezingscampagnes van president Clinton.