Reductie met 6 procent; Compromis over uitstoot broeikasgas

LUXEMBURG, 17 JUNI. Nederland hoeft zijn uitstoot van zes zogeheten broeikasgassen, waaronder het belangrijke CO, de komende jaren minder terug te brengen dan de Europese Unie aanvankelijk had gewild.

Volgens een compromis dat gisteravond in Luxemburg werd bereikt zal Nederland tot het jaar 2010 zijn uitstoot met 6 procent moeten verminderen ten opzichte van het ijkjaar 1990. Dat is 2 procent minder dan de Britten, thans voorzitter van de Europese Unie, hadden voorgesteld.

De Europese ministers van Milieuzaken zijn in Luxemburg bijeen om te besluiten hoe de lidstaten van de EU de lasten verdelen van het klimaatverdrag van Kyoto van eind vorig jaar. Daar verplichtte de EU als geheel zich zijn uitstoot tot 2010 met 8 procent terug te brengen. De onderlinge lastenverdeling tussen de lidstaten was echter nog niet ingevuld. De Britten stuurden aanvankelijk aan op een totale reductie van 8,9 procent voor de EU. Door Nederland en ook Oostenrijk ter wille te zijn, werd die marge echter opgegeven.

Minister De Boer (VROM), die in verlegenheid was gebracht door de kwestie, toonde zich ingenomen met het compromis. “Ik ben tevreden met het resultaat”, aldus de minister, die van haar collega's in het kabinet de opdracht had gekregen met een reductie van hooguit 6 procent genoegen te nemen. Oostenrijk bedong een nog grotere concessie dan Nederland. Dat moet nu naar min 13 procent in plaats van min 25 procent.

Nederland verkeerde in een ongewone positie. Terwijl het in het verleden vaak vooropliep met milieumaatregelen, wilde het ditmaal juist minder doen dan andere landen. Duitsland gaat terug met 21 procent, Denemarken met 21 procent en Engeland met 12,5 procent. “Nederland heeft in het recente verleden al veel meer gedaan dan andere landen”, aldus een woordvoerder van De Boer. “Daardoor zijn voor ons de goedkope maatregelen om een reductie in de uitstoot tot stand te brengen op. Dat geldt voor andere landen niet.” Vandaag zouden de ministers proberen een gemeenschappelijk beleid uit te stippelen om de reducties tot stand te brengen. Daarbij zou ook een zogeheten ecotax ter sprake komen, een belasting op onder meer brandstof waarvan Nederland een krachtig voorstander is. Als het aan Den Haag ligt, moet een dergelijke belasting uiterlijk in 2002 van kracht worden. Vooral in de zuidelijke lidstaten bestaat hiertegen echter verzet.

De Boer was volgens haar woordvoerder verheugd over de mate van steun voor een gemeenschappelijk beleid bij haar collega's. Zo hebben de Britten voorgesteld de Europese Commissie jaarlijks te laten rapporteren over de voortgang van de reducties in de uitstoot van broeikasgassen en aanverwante zaken.

De EU-milieuministers werden het gisteren ook eens over een paar wetten om de luchtvervuiling tegen te gaan. De ene wet voorziet in het terugbrengen van het zwavelgehalte van brandstof, waardoor het fenomeen van de zure regen kan worden beperkt. De andere geeft exacte grenzen aan voor enkele vervuilende stoffen. Hiervan kunnen vooral mensen met aandoeningen aan de luchtwegen zoals astmapatiënten profiteren.