'Meer loon, minder les leraren'

DEN HAAG, 17 JUNI. Leraren moeten meer betaald krijgen als ze een uitzonderlijke prestatie leveren of onder moeilijke omstandigheden werken. Daarnaast moet hun wekelijkse lestaak verminderd worden, zodat tijd overblijft voor verplichte nascholing. Deze maatregelen bepleit de Onderwijsraad vandaag als antwoord op de “ernstige problemen” rond het leraarsvak.

De crisis in het vak van leraar is drieledig, analyseert de raad. Allereerst zijn de taken van de leraar de afgelopen decennia aanzienlijk zwaarder geworden - de Nederlandse docent kan zich in vergelijking tot collega's uit westerse Oeso-landen rekenen onder degenen met de meeste lesuren en de grootste klassen. Daarnaast dreigt er als gevolg van vergrijzing, klassenverkleining en arbeidsduurverkorting, een groot docententekort op basis- en ook middelbare scholen. En tenslotte kampen de lerarenopleidingen met een instroom van studenten voor wie het leraarschap vaak een negatieve keuze is.

De raad, het belangrijkste adviesorgaan van minister Ritzen (Onderwijs), schrijft dat het vak van leraar alleen aantrekkelijker wordt door vermindering van de werkdruk en betere arbeidsvoorwaarden. Deze investeringen moeten, aldus de raad, “de hoogste prioriteit” hebben van de formateurs. Blijven ze uit, dan zal door een lerarentekort de kenniseconomie onaanvaardbaar onder druk komen te staan. Demissionair minister Ritzen heeft het advies naar de Tweede Kamer gestuurd.

Behalve in de sfeer van de werkdruk en de arbeidsvoorwaarden, moet nascholing in de ogen van de raad verplicht worden. Leraren zouden zich, net als artsen, moeten blijven nascholen op straffe van het verliezen van hun bevoegdheid. Over de invulling van de verplichting laat de raad zich niet uit.

Eveneens adviseert de raad meer regionale samenhang in opleiding, stages en nascholing voor (aankomend) docenten. Eind vorige week kwam bureau Berenschot ook al met het advies aan Ritzen prestatieloon in te voeren in het onderwijs. Tevens pleitte het bureau ervoor dat lagere en middelbare scholen hun leraren eenmaal per twee jaar gaan beoordelen.