Informatie over commissarissen

Wat moet u volgens de commisie Peters weten over de commissarissen die de directie controleren? Leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nationaliteit en belangrijke nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor de vervulling van de taak als commissaris.

De commissie beveelt aan deze informatie in het jaarverslag op te nemen. Wat doen de bedrijven nu? Sommige, zoals de Robeco beleggingsfondsen, melden alleen de hoofdfunctie van hun commissarissen plus hun commissariaten bij beursgenoteerde bedrijven. Zo is commissaris mr. P. van de Hoek onder meer hoogleraar ondernemingsrecht (VU Amsterdam) en commissaris bij ASM International, Ballast Nedam en KNP BT. Is dat echt alles? Nee, hoor. wie het KNP BT jaarverslag raadpleegt leest nog veel meer. Hij is ook commissaris bij Meneba, Mölnlycke (Nederland), AEX Exchanges en Het Financieele Dagblad.

De informatie over de commissarissen moet onder meer inzicht geven in het aantal, en mogelijk ook, zwaarte van hun nevenfuncties. Hoe meer bijbanen, hoe groter de kans dat iemand zijn plichten als commissaris niet ten volle nakomt. De opsomming in KNP BT verslag over 1997 is uitputtend, maar minder uitgebreid dan in 1996 toen het bedrijf zich als een der eersten al conformeerde aan de toen nog voorlopige aanbevelingen van de commissie Peters. In 1996 stond er te veel in, concludeerde KNP BT. Bij nader inzien zijn bijvoorbeeld enkele nevenfuncties van een commissaris in zijn familiebedrijf geschrapt.

De aanbeveling voor openheid wordt niet allerwegen naar de geest opgevolgd. ABN Amro vermeldt alleen hoofdfuncties en verwijst geïnteresseerden verder naar haar hoofdkantoor, waar de overige gegevens ter inzage liggen. ING geeft een keer per vier jaar een overzicht, als individuele commissarissen worden herbenoemd. Dat is overigens al jaren een wettelijk voorschrift.