'Handelsakkoord tussen Zwitserland en EU'

BRUSSEL, 17 JUNI. De Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken Jakob Kellenberger heeft gisteren met de Europese Commissie overeenstemming bereikt over de kernelementen van een ambitieuze handels- en samenwerkingsovereenkomst, waarover dieënhalf jaar is onderhandeld.

Het grootste twistpunt tussen de EU en Zwitserland blijft echter nog altijd het transitverkeer van Europese trucks door Zwitserland. Minister Kellenberger zei gisteren met een onderhandelingsteam onder leiding van topmabtenaar François Lamoureux van de Europese Commissie de belangrijkste meningsverschillen over vijf van de zeven onderdelen in het samenwerkingsprogramma te hebben bereikt.

Kellenberger zei dat de Zwitserse en EU-onderhandelaars het ook eens zijn geworden over een gezamenlijke verklaring over onderhandelingen betreffende andere onderwerpen, zoals opening van de wederzijdse markten voor bewerkte landbouwproducten en milieukwesties. Van de zijde van de EU in Brussel is over de onderhandelingen geen enkele mededeling gedaan. (Reuters)