Groot-Brittannië

LONDEN, 17 JUNI. Het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde aantal werklozen in Groot-Brittannië is in mei onverwacht toegenomen met 1.700 tot 1.364.300. Het is de eerste stijging sinds februari 1996. Het percentage werklozen onder de beroepsbevolking bleef staan op 4,8. (AP)