Extra kapitaal is welkom voor nieuwe overnames; Dura Vermeer bouwgroep mikt op beursnotering

Dura Bouwgroep en Vermeer Groep, die willen fuseren, worden samen met een omzet van anderhalf miljard gulden de achtste bouwonderneming van Nederland. Topman Van Well mikt over vier à vijf jaar op een beursgang.

ROTTERDAM, 17 JUNI.De familiebedrijven Dura Bouwgroep en Vermeer Groep die binnenkort gaan fuseren, waren te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet van de Nederlandse bouwmarkt. Samen, in de nieuwe Dura Vermeer Groep, hebben ze veel betere groeikansen, zowel door autonome uitbreiding van activiteiten als door mogelijke overnames.

Dat zegt voorzitter ing. D. van Well van de raad van bestuur van Dura Vermeer Groep die binnenkort wordt gevormd. “Afzonderlijk stonden de twee bedrijven elk zo ongeveer nummer twaalf op de ranglijst van bouwondernemingen, nu schuiven we op naar de achtste plaats.”

De Dura Vermeer Groep krijgt een jaaromzet van circa 1,5 miljard gulden waaraan de twee familiebedrijven elk ongeveer de helft bijdragen.

Van Well hanteert als doelstelling om de omzet binnen vier jaar op twee miljard gulden te brengen. “Dat is voorlopig genoeg. Zo'n vier à vijf jaar vooruitkijken is in deze markt al heel wat. Onze formule wordt dat een beursgang over vier à vijf jaar mogelijk is, als de aandeelhouders dat tezijnertijd willen en het beursklimaat gunstig is.”

Extra kapitaal is voor de Dura Vermeer Groep welkom voor de financiering van acquisities. “Overnames zijn mogelijk”, denkt Van Well, “zoals Dura de achterliggende periode al deed toen het zich versterkte met bedrijven in Houten en Rosmalen, die dezelfde activiteiten ontplooien. Daar denken we vooral aan: woning- en utiliteitsbouw en infrastructuur, waarin we de regionale spreiding in Nederland nog kunnen verbeteren. Maar we denken ook aan aanpalende activiteiten. In heiwerk en vloeren bijvoorbeeld, hebben we nog geen werk.”

Dura en Vermeer zijn vrijwel uitsluitend op de Nederlandse markt actief. Dura heeft daarnaast enkele kleine projecten in Ghana en Vietnam. De Nederlandse thuismarkt blijft voor Van Well het belangrijkste aandachtsgebied, in de open Europese markt ziet hij weinig toekomst.

“Je krijgt wel een situatie dat Europese bedrijven belangen in buitenlandse ondernemingen zullen nemen, maar in de bouw ben je sterk afhankelijk van lokale voorschriften en culturen in de aanbesteding. Kijk maar naar onze concurrenten: je ziet dat men terugkeert uit het buitenland, het valt tegen. Gebleken is dat je onder heel andere voorwaarden in het buitenland moet werken. Dat vergt grote inspanningen, het rendement blijkt uiteindelijk erg laag te zijn.”

De aandeelhouders van zowel Dura als Vermeer voerden al enkele jaren oriënterende gesprekken over samenwerking. De afgelopen maanden kwam daarin een versnelling, zegt Van Well.

“We stonden enigszins onder druk van de vele fusies in de bedrijfstak, we werden benaderd door grote ondernemers die belangstelling hadden voor overnames. Maar geen van de aandeelhouders had een strategie van cashen. Men wilde niet overgenomen worden, maar zelfstandig blijven ondernemen. Deze fusie ontstaat niet uit angst, maar gewoon uit de behoefte aan een strategische versterking.”

De fusiepartners hebben volgens Van Well “slechts enkele procenten overlapping in activiteiten. Daarom zijn er geen negatieve gevolgen voor de 2.500 werknemers en de werkgelegenheid. Het seizoen '98-'99 gebruiken we voor het vestigen van het nieuwe gefuseerde bedrijf, daarna richten we ons op verbreding.”