Den Haag krijgt Strafhof

ROME, 17 JUNI. Den Haag wordt de vestigingsplaats voor een nieuw op te richten Internationaal Strafhof. Dit hof moet individuele oorlogsmisdadigers en mensen die worden verdacht van genocide en misdaden tegen de menselijkheid vervolgen.

Hierover bleek gisteren consensus te bestaan op een conferentie in Rome over het Strafhof. Er is nog geen formeel besluit genomen, maar de zinsnede over Den Haag als vestigingsplaats is zonder te worden aangevochten opgenomen in een concepttekst. “Dit betekent dat de diplomatieke discussie is afgerond”, zei een deelnemende diplomaat. “De zaak is beklonken.”

Vanmiddag zou burgemeester Deetman van Den Haag de deelnemers aan de conferentie een glas wijn aanbieden. Volgens Deetman betekent de keuze erkenning voor Den Haag als “stad van het internationale recht”. In de hofstad zitten ook het Internationaal Gerechtshof, dat geschillen tussen landen behandelt, en het Joegoslavië-tribunaal, dat mogelijk organisatorisch wordt ondergebracht in het Internationale Strafhof.

Felle toespraken gisteren in Rome maakten duidelijk dat de vestigingsplaats misschien wel het eenvoudigste discussiepunt is op de maandag begonnen conferentie. Er bestaan zulke grote verschillen van mening over de mate van onafhankelijkheid van het Strafhof, dat sommige deelnemers zich afvragen of hierover wel overeenstemming kan worden bereikt in de vijf weken die de conferentie duurt.

De Chinese vertegenwoordiger, onderminister van Buitenlandse Zaken Wang Guangya, zei dat het hof zich niet mag mengen in de binnenlandse zaken van een ander land. Een vertegenwoordiger van India vond dat toestemming van het betrokken land nodig is voor een justitieel onderzoek.

China, de Verenigde Staten, Rusland en Frankrijk hebben eerder duidelijk gemaakt dat zij voor zichzelf een vetorecht willen. Zij vinden dat een aanklager van het Strafhof geen onderzoek mag beginnen zonder toestemming van de Veiligheidsraad van de VN.