CNV voelt zich 'bij het oud vuil gegooid'

DEN HAAG, 17 JUNI.Werknemersorganisatie FNV en de werkgevers verenigd in VNO-NCW zijn niet onder de indruk van de afwijzing door de PvdA, VVD en D66 van hun akkoord over privatisering van de sociale zekerheid. De christelijke vakcentrale CNV voelt zich evenwel “bij het oud vuil gegooid”, aldus CNV-voorzitter Westerlaken.

De werkgroep 'Werk en Inkomen' die de onderhandelaars ondersteunt bij de formatiebesprekingen, verwierp gisteren het akkoord dat de sociale partners vorige week hadden bereikt. Hetzelfde geldt voor een advies van de Sociaal Economische Raad dat deze week is verschenen. Het verschil tussen politiek en sociale partners draait om de vraag bij welke organisatie de zogenoemde claimbeoordeling (de beoordeling of iemand recht heeft op een uitkering) moet worden ondergebracht.

De werkgroep stelt zich op het standpunt dat die claimbeoordeling een apart en onafhankelijk, door de overheid gestuurd onderdeel in de uitvoering van de sociale zekerheid moet zijn. De werkgroep schaart zich daarmee achter een nota van het huidige demissionaire kabinet. In de werkgroep zitten minister Melkert en staatssecretaris De Grave (beide van Sociale Zaken).

Wat de sociale partners betreft moet de claimbeoordeling onder één dak plaatsvinden met de rest van de uitvoering van de sociale zekerheid. Dit betekent dat de 'claimafdeling' een onderdeel wordt van commerciële bedrijven.

Volgens FNV-voorzitter L. de Waal bestaat er eigenlijk niet zoveel verschil tussen het akkoord van de sociale partners en het standpunt van de werkgroep.

Bij de werkgevers leven soortgelijke gevoelens. Zolang er nog geen regeerakkoord wordt geschreven, wachten zij af.

De voorzitter van de christelijke vakcentrale CNV, A. Westerlaken, reageert Waal furieus op de afwijzing van het akkoord en het SER-advies. Hij ervaart dit als een “motie van wantrouwen” jegens de sociale partners en de onafhankelijke SER-leden.