Chiracs drugslijst raakt in de war

PARIJS, 17 JUNI. Een van de zekerheden van president Chirac heeft een ernstige deuk opgelopen. Gisteren bracht een groep Franse en buitenlandse deskundigen een rapport uit over 'de gevaarlijkheid van drugs'.

Conclusie: alcohol en tabak zijn gevaarlijker dan cannabis. De studie is geschreven in opdracht van onderminister voor Volksgezondheid Bernard Kouchner, medeoprichter van Artsen zonder Grenzen en Médecins du monde en sinds jaar en dag voorstander van een rationele benadering van drugsproblemen. Maar hij weet als geen ander dat in Frankrijk veel politieke barrières genomen moeten worden voordat er iets verandert. Hij probeert, net als sommige van zijn voorgangers, voorzichtig een betere zorg voor drugsverslaafden te organiseren.

De huidige wetgeving verbiedt in Frankrijk niet alleen verkoop, bezit en gebruik van hasj (en zwaardere drugs), maar ook het aanprijzen ervan. Een grote Parijse demonstratie, aan de vooravond van een VN-zitting over drugs, kon dan ook niet verder gaan dan 'opheffing van de strafbaarheid van het debat' te eisen op spandoeken. De president draaide een dag later in New York weer zijn 'oorlog aan alle drugs'-band af. Ook premier Jospin vindt dat het gebruiksverbod bijdraagt aan preventie.

Het gisteren uitgebrachte rapport van een commissie onder leiding van prof. Bernard-Pierre Roques constateert dat de tot nu toe gehanteerde classificatie van drugs ongefundeerd is.

Uitgaande van vijf criteria (lichamelijke en psychische afhankelijkheid, algemene en neurologische giftigheid en sociale gevaarlijkheid) komt men tot een indeling die de bestaande emotionele én de strafrechtelijke waardenschaal in Frankrijk radicaal in de war gooit. Alcohol en tabak zijn veel gevaarlijker dan cannabis. Ecstasy is veel gevaarlijker dan vaak wordt aangenomen.

Het drugsdebat in Frankrijk is weliswaar nog strafbaar - afhankelijk van het standpunt dat men inneemt - maar niettemin losgebarsten.