CAO voor werkers in tehuizen: 3,6 pct erbij

DEN HAAG, 17 JUNI. De werknemers in tehuizen voor gehandicapten krijgen vanaf 1 juli 3,6 procent meer loon. Ook krijgen ze in juli een uitkering van 0,3 procent van het jaarinkomen.

In december volgt dan nog een uitkering van 0,8 procent. Werkgevers en vakbonden zijn het hierover gisteren eens geworden in hun onderhandelingen over een nieuwe CAO. Deze geldt voor zo'n 33.000 werknemers en loopt tot 1 april 1999. Daarna zal voor deze werknemers geen afzonderlijke CAO meer worden afgesloten. Zij komen dan onder de werking van de CAO voor het ziekenhuiswezen.

In april werd al overeenstemming bereikt over een CAO voor de academische ziekenhuizen waarbij een loonsverhoging met ruim 3 procent werd afgesproken. Daarna volgde de thuiszorg met 4 procent, maar het onderhandelingsresultaat voor deze CAO is inmiddels afgewezen door een deel van de vakbonden. Deze vinden het resultaat te mager in vergelijking met de kort na de verkiezingen afgesloten CAO voor het ziekenhuiswezen, die voorziet in een loonstijging met 4,35 procent. De onderhandelingen zullen eind juni worden heropend. Voor het personeel in de de verzorgingshuizen is inmiddels wel een CAO (loonstijging 4,2 procent) afgesloten.

Werkgevers en vakbonden zijn het nog niet eens over een CAO voor de welzijnssector, met onder meer kinderdagverblijven. De bonden eisen een loonsverhoging in 1998 met 4,5 procent en voeren daarvoor actie. Het kabinet had de sector geld gegeven voor CAO's met een loonstijging van zo'n 3 procent. De werkgevers gaan ervan uit dat het kabinet ook de extra kosten voor zijn rekening neemt.

Het bedrijfsleven maakt zich zorgen over de loonstijging in de zorgsector. “De afspraken die daar zijn gemaakt zitten aan de bovenkant in vergelijking met de marktsector”, zei VNO/NCW-voorzitter J. Blankert eerder deze week. Hij vreest dat “wat nu binnen de niet-marktsector aan het CAO-front is afgesproken volgend jaar voorbeeld wordt voor de volgende CAO-ronde in de marktsector” en dus leidt tot hogere looneisen. Bovendien zal de overheid, als zij de CAO's in de zorgsector financiert, haar budget overschrijden, vreest Blankert.