Akkoord bij informatie: Paars kabinet wil 5 mld aan bezuinigingen

DEN HAAG, 17 JUNI. PvdA, VVD en D66 zijn het bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord op hoofdlijnen eens geworden over bezuinigingen van ongeveer vijf miljard gulden in de komende vier jaar.

Met dit bedrag bezuinigt de PvdA 1,5 miljard gulden meer dan in het verkiezingsprogramma staat. Volgens een PvdA'er die direct bij de formatie is betrokken, is dan ook “de grens nu wel bijna bereikt”. D66 pleitte in haar verkiezingsprogramma voor bezuinigingingen van 7,5 miljard. De VVD stelde voor om bijna tien miljard gulden te bezuinigen. De exacte omvang van de bezuinigingen wordt pas vastgesteld als ook besloten is hoeveel geld er wordt besteed aan lastenverlichting, de reductie van het financieringstekort en de uitgaven voor nieuw beleid.

De formatiewerkgroep 'belastingen' is bezig met de “fine-tuning”, zoals een lid van de werkgroep het vanmorgen uitdrukte. Volgens de meest recente berekeningen wordt het toptarief van de belastingen verlaagd van 60 naar 52 procent. Het tarief in de tweede schijf gaat met 7 procentpunten omlaag naar 43 procent. De eerste schijf, waarvan het tarief op dit moment bijna 37 procent bedraagt, willen de specialisten splitsen. Over de eerste 30.000 gulden moet een tarief gelden van 32 procent, voor de rest één van 35 procent. De bestaande tariefstructuur van drie schijven wordt dus met één uitgebreid.

Met name VVD en D66 maken zich sterk voor een verlaging van het toptarief. De tariefsverlaging wordt gefinancierd door het schrappen van aftrekposten. De belastingvrije som wordt, op instigatie van de PvdA, vervangen door een zogenoemde heffingskorting. Dit werkt nivellerend en stuitte eerst op verzet van de VVD.

De luchthaven Schiphol kan 55 miljoen passagiers per jaar verwerken zonder de normen voor geluidsoverlast te overschrijden. Dat blijkt uit nieuwe, vertrouwelijke berekeningen die het Centraal Planbureau (CPB) op verzoek van de informateurs heeft gemaakt. Kok, Zalm en Borst hadden de berekeningen gevraagd om tijdens de kabinetsformatie een besluit te kunnen nemen over de toekomst van de luchtvaart.

De informateurs hebben gisteravond de Tweede Kamer laten weten dat zij bereid zijn volgende week te debatteren over het verloop van de kabinetsformatie. De Kamer had gisteren op initiatief van GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller gevraagd om een debat met de informateurs om inzicht te krijgen in het verloop van de formatie.